Hoppa till huvudinnehållet

Ulrika Magnusson är HR-chef på Returpack i Norrköping som vunnit utmärkelsen "Sveriges friskaste företag"

Bild: Gunilla Lundström

Uppdrag

”Hållbarhet finns i vårt DNA”

På Returpacks huvudkontor och återvinningsfabrik i Norrköping lever de som de lär. Hållbarhetsfrågor är inte enbart en del av kärnverksamheten utan också något som genomsyrar arbetsmiljöarbetet, enligt ­Ulrika Magnusson, HR-chef.

Det dunkar, gnisslar och rasslar inne på Returpacks återvinningsfabrik. Det är ljudet av pantade burkar och flaskor som packas i gigantiska balar och korkar som mals ned till små flingor.

– Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor i Sverige ska pantas, säger HR- och hållbarhetschefen Ulrika Magnusson.

Samtliga 14 produktionsarbetare är på plats, och även på huvudkontoret är frånvaron i det närmaste obefintlig.

– Mycket av vårt arbete behöver ske på plats, och det har tack och lov inte drabbats så hårt av coronapandemin. Vabbandet har förstås ökat en del, men när det gäller sjukfrånvaron ser vi knappt någon skillnad mot ifjol, säger Ulrika.

Men så är också Returpack, med hållbarhet som affärsidé, ett välmående företag. Så pass att man tidigare i år utsågs till Sveriges Friskaste Företag*.

– För oss är hållbarhet inte en pålaga, det finns i vårt dna. Vi lever som vi lär ur ett hållbarhetsperspektiv. 2019 hade vi en korttidssjukfrånvaro på 1,5 procent och den totala sjukfrånvaron var 3,7 procent. För oss är det ganska tydligt att friska medarbetare är mer engagerade och kreativa, och att de kan driva företaget framåt.

Vid sidan av att påverka svenskarnas pantbeteenden vill Returpack också influera arbetsplatskulturen på hemmaplan. Balans i livet är en angelägen fråga.

– När vi är på plats är det full aktivitet, men när du är hemma ska du vara hemma. Vi tillåter flexibilitet i arbetet. För någon passar det bättre att komma in lite senare och sitta kvar, medan andra hellre kommer tidigt och slutar tidigare, säger Ulrika.

De senaste åren har Returpack satsat på hälsofrämjande aktiviteter. Företagets anställda har exempelvis fått prova på bågskytte, yoga och intervallträning, men också tävlat i orienteringsstafetter och gått på inspirationsföreläsningar och matlagningskurser tillsammans.

– Att förebygga är bättre än att laga något som redan är trasigt. När man jobbar förebyggande så får man medarbetarna att fundera på vad som är viktigt i livet, och hur de kan tänka för att nå dit, säger Ulrika.

Returpack har även satsat hårt på delaktighet kring säkerhetsmedvetande. Allt började med att företaget gjorde Arbetsmiljöverkets enkät om säkerhet för att kartlägga nuläget, en enkät som gick ut till alla anställda.

– Vi hade workshop och utbildning med alla avdelningar för att klargöra vad som behövde göras på företaget och för att höja säkerhetsmedvetenheten. Där var det våra medarbetare som kom med förslag på åtgärder. Vi har sedan dess uppdaterat vårt sätt att identifiera och åtgärda risker på företaget.

Det resulterade bland annat i uppdaterade säkerhetsrutiner och översyn av skyddsutrustning.

– Numera går vi varje månad igenom våra riskobservationer, tillbud och olyckor på personalinformationen till alla medarbetare. Säkerhetsarbetet finns med i vår verksamhetsplanering och följs upp en gång i månaden i ledningsgruppen, chefsgruppen, samverkansgruppen och arbetsmiljökommittén.

Enligt Ulrika Magnusson är Returpack ett stort företag i en liten kostym; ett bolag som omsätter 3,1 miljarder kronor men ändå "bara" har 70 anställda.

– Vi har få medarbetare per chef, och många uppskattar den närheten. Du behöver inte vänta till ett utvecklingssamtal nästa höst, utan den typen av samtal kan ske varje vecka, säger Ulrika.

ULRIKA MAGNUSSONS TIPS

Lyckas med arbetsmiljöarbetet

  • Arbeta hälsofrämjande i stället för rehabiliterande. Fokusera på det friska och skapa en positiv och engagerande miljö där medarbetarna trivs.
  • Sätt upp tydliga verksamhetsmål med stor involvering av medarbetarna och följ regelbundet upp hur det går. Visa att medarbetarna är viktiga genom att fånga upp åsikter och önskemål. Utifrån det kan man genomföra förändringar och förbättringar i verksamheten.
  • Fira framgångar tillsammans – stort som smått! Det skapar gemenskap.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap