Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Fyra nycklar till att lyckas som chef

Distansarbete ställer högre krav på chefens förmåga att planera arbetet och skapa samhörighet och mening. Rapporten Jobbhälsoindex listar fyra nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap under de nya förutsättningarna som pandemin fört med sig.

Årets upplaga av enkätundersökningen Jobbhälsoindex visar att nästan hälften av de som jobbat hemma under pandemin upplever att möjligheterna att göra ett bra jobb försämrats. Enligt Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, beror det bland annat på att arbetsmiljöförhållandena i hemmet är sämre än på kontoret och att det är svårare att upprätthålla sociala kontakter med kollegor när man jobbar hemma.

– Det handlar både om ergonomin och de tekniska hjälpmedlen hemma vid köksbordet, men kanske framförallt om att känna sig sedd, behövd och känna att man gör ett tillräckligt bra jobb. Här visar studien att den närmaste chefen spelar en avgörande roll, både positivt och negativt, säger Johan Parlmer i en kommentar.Foto: Svenskt Kvalitetsindex

På kort tid har hemarbete och digitala sätt att mötas blivit det nya normala och det ser ut att fortsätta under lång tid. 20 procent av de som deltagit i enkätstudien tror att många av de arbetssätt och rutiner som vuxit fram under pandemin kommer bli permanenta oavsett hur utvecklingen med covid-19 går.

– Alla organisationer måste fundera på hur framtida arbetslandskap kommer se ut. Ingen vet med säkerhet, men sannolikt är en högre grad av digitaliserade arbetssätt här för att stanna, avslutar Johan Parmler.

Det förändrade arbetslivet ställer förstås också nya krav på chefer. I rapporten listas fyra nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap under de nya förutsättningarna.

1. Förstå utmaningen
Att leda på distans ställer högre krav på chefens förmåga att skapa samhörighet och mening, ha en aktiv dialog, hålla medarbetare informerade och ge feedback. Årets studie tyder på att denna utmaning måste tas på större allvar än hittills.

2. Skapa teamkänsla
Ledarskapet behöver i ett nytt normalläge (där fler än tidigare arbetar hemifrån) lägga extra energi på hur medarbetarna mår och skapa en känsla av samhörighet och laganda. Digitala möten måste kombineras med regelbundna fysiska möten.

3. Kommunicera ofta och systematiskt
En tydlig framgångsfaktor är den närmaste chefens förmåga att kommunicera tydligt, regelbundet och systematiskt. En arbetssituation där hela eller delar av arbetsstyrkan arbetar på distans kräver också en mer aktiv styrning, uppföljning och feedback. Känslan av att vara "osynlig" tycks öka vid hemarbetsplatsen.

4. Beakta generationsskillnader
Årets studie visar tydligt att medarbetare över 40 år tycks ha haft svårare att hantera vårens omläggning till ökad grad av distansarbete. Grundorsakerna till detta behöver förstås bättre, men kan handla om lägre digital mognad och större behov av mer traditionell ledning och kollegial samverkan.

FAKTA

Om undersökningen

Jobbhälsoindex har genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om bland annat arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation och medarbetarnöjdhet.  För 2020 har totalt 6 364 respondenter besvarat frågorna. Studien bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbetat minst halvtid för att ingå i målgruppen.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap