Hoppa till huvudinnehållet

Lena Bjurner är ny generalsekreterare för Sveriges HR-förening.

Bild: Bengt Alm

Uppdrag

Arbetsmiljö allt viktigare för HR

HR:s kanske viktigaste fråga just nu är att skapa förutsättningar för ett dagligt, livslångt lärande på arbetsplatsen. Det anser Lena Bjurner, som är ny generalsekreterare och vd för Sveriges HR-förening.

Digitalisering och AI kommer innebära stora förändringar när arbetsuppgifter tas över av maskiner, spår Lena Bjurner. Roller kommer att förändras men även hela organisationsstrukturer. För att klara av dessa förändringar måste lärandet finnas i vardagen, enligt henne.

– Man kan inte gå en kurs och tro att man är klar. AI kommer att utmana HR i att skapa visionen kring hur organisationen ser ut när människa och maskin samarbetar. Etik, inkludering och social hållbarhet behöver stå i fokus.

Enligt Lena Bjurner är begreppet arbetsmiljö så mycket mer än bara den fysiska arbetsplatsen; ergonomin och säkerheten.

– I dag ser vi det bredare, och den psykiska hälsan är minst lika viktig. Att skapa en arbetsplats med bra arbetsmiljö handlar om att ha fokus på människan och skapa en miljö där medarbetare känner sig trygga.

Arbetsmiljön står allt högre upp på HR-avdelningars prioriteringslistor. I fjol visade en undersökning från Edge HR att den till och med var mest prioriterad, före kompetensförsörjning, digitalisering och systemstöd.

– Företagen måste ha fokus på att skapa en miljö där man mår bra och där individen i större grad kan få schysta förutsättningar att ta ansvar för sin egen hållbarhet. Det handlar mycket om självledarskap och att företag försöker skapa förutsättningar och erbjuda möjligheter snarare än pekpinnar, säger Lena Bjurner.

Hennes uppfattning är att det är kulturen och ledarskapet i en organisation som skapar förutsättningarna för arbetsmiljön.

– HR har en viktig roll att spela när det gäller att driva arbetet framåt – men vi ska inte göra det ensamma. Alla måste ta ansvar för arbetsmiljön. Organisationer behöver arbeta i team på ett helt annat sätt än tidigare. De silos som fungerat tidigare kommer inte att göra det längre, säger Lena Bjurner.

Hon menar att arbetsmiljön påverkas positivt där det finns en frisk och hälsosam kultur, och är fast övertygad att medarbetare som känner psykologisk trygghet vågar prova nya vägar och att göra misstag.

– De vågar både ge och få återkoppling, och att till exempel lyfta när man känner sig stressad och har hög arbetsbelastning, vilket gör att miljön blir frisk. Skulle något inte fungera kommer det snabbt upp på bordet och kan lösas. Ledarskapet blir viktigt i detta. Ledare måste skapa den här miljön för och tillsammans med sina team.

Som chef beskriver sig Lena Bjurner som värderingsstyrd och trovärdig. Hon säger vad hon menar och gör vad hon säger.

– Jag tycker om att arbeta tillsammans med andra och är passionerad kring att göra skillnad. På så sätt kan jag nog vara rolig att arbeta med. På minussidan? Jag älskar inte administration och kan därför ibland missa någon sådan deadline.

Lena Bjurner säger sig ha haft många fina ledarförebilder genom åren; ledare som skapat tillit och engagemang och gett henne möjlighet att få växa och utvecklas.
– Det handlar om ledare som har trott på mig och gett mig förtroende. Det är otroligt viktigt för mig. Jag har också haft ledare som praktiserar motsatsen. Att själv uppleva och veta hur skillnaden känns mellan en bra och en dålig chef tycker jag ger stor inspiration till mitt eget ledarskap.

LENA BJURNERS TIPS

Lyckas med arbetsmiljöarbetet

  • Se till att ha kunskap och fakta kring arbetsmiljö.
  • Tänk på vikten av kulturen och ledarskapet i organisationen för medarbetares välmående och organisationers välgång. Förändringar kräver fokus på människa och arbetsmiljö.
  • Ha alltid i åtanke att arbetsmiljö är både fysisk och psykisk och omfattar arbete på kontoret likväl som arbete på distans.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap