Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Viktigt att våga prata känslor på medarbetarsamtalet

Åtta av tio tycker att förståelsen för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat, visar en ny undersökning. Det kan bero på att det blivit vanligare att prata med sin chef eller sina kollegor om hur man mår, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Även om sjukskrivningarna för psykisk ohälsa ligger på en fortsatt hög nivå och ofta är långa, så är vi i dag bättre på att prata om hur vi egentligen mår jämfört med för tio år sedan. Den psykiska ohälsan har blivit mer accepterad och ju mer vi pratar om den desto mindre skamfylld blir den. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Det kan låta väl enkelt att säga att det allra viktigaste är att vi vågar prata om psykisk ohälsa, men det betyder mer än vi tror att få prata med någon och lätta sitt hjärta om det som känns jobbigt. Det kan vara med en vän, en kollega, chefen eller någon professionell, säger Kristina Ström Olsson som är hälsostrateg på Länsförsäkringar.Foto: Länsförsäkringar

Hon säger att när fler pratar om den psykiska ohälsan vet vi samtidigt att vi inte är ensamma om bekymren, vilket är en vinst i sig eftersom det skapar en större öppenhet. Men hur får man då till en arbetsmiljö där det känns okej att prata om hur man mår innerst inne?

– Det behövs chefer och ledare som öppnar upp för att prata om både det bra och det dåliga. Det ska också vara en naturlig del i medarbetarsamtalet. Även om de nya föreskrifterna om psykosocial arbetsmiljö som kom för ett par år sedan inte var revolutionerande gav de ändå en tydlighet för cheferna om vad deras ansvar innebär.

Samtidigt visar en tidigare undersökning från Länsförsäkringar att mer än varannan chef känner att de behöver mer stöd i hur de ska jobba med psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Och när cheferna fick fundera på orsaken till den psykiska ohälsan på arbetsplatsen bedömde de att medarbetarnas arbetsliv bara förklarade 20 procent av den psykiska ohälsan. När de anställda fick samma fråga ansåg 95 procent att det är just arbetslivet som är boven i dramat.

– Psykisk ohälsa och sjukskrivningar handlar om ett komplicerat samspel mellan jobb och privatliv. En öppen kommunikation mellan chef och medarbetare är en nyckelfaktor för att främja hälsa.

Även om huvudansvaret för den psykiska ohälsan vilar på chefen och har skärpts så betonar Kristina Ström Olsson att alla medarbetare på en arbetsplats har ett ansvar att lyssna på varandra, och att visa varandra respekt och hänsyn.

– Sen gäller det också att ta ansvar för sitt eget mående. Att våga säga nej och att unna sig vila och återhämtning, sund kost och regelbunden rörelse, säger Kristina Ström Olsson.

Vad behövs för att få ned de höga sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa på sikt?
– Ökad kunskap och större medvetenhet.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Ledarskap