Hoppa till huvudinnehållet
Säkerhet

Säkrare byggen med bra ledarskap

Platschefernas ledarskap viktig för säkerheten på byggarbetsplatser. Det påverkar arbetsplatskulturen och kan gynna eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Det sker mer är 3 500 allvarliga arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggningsindustrin i Europa varje år. I en ny studie har forskare undersökt vilken betydelseledarskapet har för säkerheten på byggarbetsplatser, och vilka ledarskapsbeteenden som påverkar.

– Syftet med studien var att hitta vilka ledarbeteende som främjar säkerheten för att i nästa steg kunna utveckla ledarskapet hos byggplatschefer, säger Martin Grill, forskare i psykologi som genomfört studien tillsammans med Kent Nielsen från Regionhospitalet i Herning, Danmark.

Resultatet visade att platscheferna påverkar säkerheten både genom direkta och indirekta ledarskapsbeteenden. Exempel på sådant som visade sig gynna säkerheten var frekvent mötesstruktur och att upprätta och hålla sig till regler, riktlinjer och planer. Likaså var det bra för säkerheten att proaktivt övervaka och korrigera säkerhetsrisker och att agera förebild för andra. Ledarbeteenden hos platschefer som ledde till minskad arbetssäkerhet var brist på aktivt ledaransvar, otydlig kommunikation, och att inte göra riskanalyser.

– Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden, säger Martin Grill.

Helena Wahlund

Mer om Säkerhet

Senaste om Ledarskap