Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Ledarskapsutveckling kan ske i vardagen

Ledarskapsutveckling kan ske på andra sätt än genom att skicka cheferna på kurser. Mycket kan göras i vardagen genom till exempel förändrade roller och arbetsuppgifter. Men det kräver att företagen stöttar ledarskapsutvecklingen på ett systematiskt sätt i organisationen, visar en rapport.

Den höga förändringstakten och ökade komplexiteten i många verksamheter gör att det finns ett stort behov av ledarskapsutveckling. Många företag väljer att skicka sina chefer på kurser, men mycket av ledarskapsutvecklingen kan ske inom den egna organisationen. Det visar en studie vid Jönköpings universitet som gjorts i samverkan med tre stora företag: Sandvik, Svenska Spel och NCC.

– Vad vi såg var att många av de mer kraftfulla verktygen inom ledarskapsutveckling sker i vardagen, genom lärande relationer med till exempel en chef, mentor eller coach, men också genom att få nya utmaningar i jobbet som nya uppgifter och förändrade arbetsroller, säger Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköpings universitet. Foto: Patrik Svedberg

Studien visar också på vikten av ledarskapsutveckling vid omorganisationer. Ofta uppstår nya ledarroller när det skapas nya team och grupper.

– Det är ofta en dimension som man inte tänker på – att strukturella förändringar i en organisation också påverkar ledarskapet.

En viktig förutsättning för att lyckas med ledarskapsutveckling är att det finns ett stöd och en systematik för det, menar Sofia Kjellström.

– I en organisation där ledarskapet tas mer på allvar där ser man en systematik i det. Det såg vi väldigt tydligt i de här företagen att det var integrerat och låg i linje med de värderingar och den värdegrund de har, säger hon.

Forskningsprojektet har resulterat i en dialogkarta som kan användas av både individer och organisationer och som ger en översikt av olika metoder för ledarskapsutveckling för såväl individuellt som kollektivt ledarskap.

Just kollektivt ledarskap är en trend där chefskapet fördelas på ett antal individer, till exempel i välfungerande grupper och team.

– I dag när vi har kunskapsintensiva arbeten där alla är kompetenta blir det också lättare ha grupper där man leder tillsammans, säger Sofia Kjellström.

FAKTA

Om rapporten

Rapporten "Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer" har gjorts av Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköpings universitet, Kristian Stålne, universitetslektor vid Malmö universitet och Oskar Törnblom, managementkonsult, doktorand vid KTH och verksam vid Jönköpings universitet.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap