Hoppa till huvudinnehållet

Ingår du i ett team på din arbetsplats? Då är du inte ensam. Att bilda team som ska lösa olika uppgifter på företaget har blivit allt vanligare.

Bild: Pascal Swier/Unsplash

Chef

Så lyckas ni med teamarbetet

Att sätta ihop team av medarbetare med olika kompetens för att lösa uppgifter har blivit allt vanligare. Men för att teamarbete ska fungera behövs en engagerad ledning, visar en dansk forskningsrapport.

Ingår du i ett team på din arbetsplats som jobbar mer eller mindre självständigt i förhållande till ledningen? Då är du inte ensam. Fler och fler organisationer jobbar så. Men det räcker inte bara att sätta ihop teamen och tro att resten ska gå av sig självt. Teamarbete kräver i själva verket mycket koordinering och uppföljning av hur samarbetet fungerar i teamen, visar en rapport från danska forskningscentret Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljo.

– Några team fungerar bra, de löser uppgifter effektivt och medarbetarna i teamet trivs och är engagerade. Andra team utvecklar konflikter. Teammedlemmarna fungerar inte ihop och man kanske till och med behandlar varandra illa. Men det går faktiskt att utveckla teamens sociala kapital genom träning och stöttning från ledningen, säger forskaren Vilhelm Borg, som skrivit rapporten.

För att teamarbete ska fungera krävs gemensamma spelregler och gemensamma mål för arbetet, enligt rapporten. Om uppgifterna som ska lösas är krävande är det viktigt med tilltro till varandras förmågor. För kreativitet och motivation krävs också att teammedlemmarna känner sig trygga i gruppen.

TIPS

Så lyckas du med teamarbete

  • Tänk igenom syftet Tänk igenom varför ni vill arbeta i team. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden vinner på ökat samarbete och vilka uppgifter löses bäst individuellt? Är alla överens om vad syftet med teamarbetet är?
  • Utbilda chefer Att vara chef på ett företag där man tillämpar teamarbete innebär att man behöver vara bra på att delegera, coacha och entusiasmera medarbetarna. Chefer kan behöva utbildning i teamledarskap.
  • Ta fram uppdragsbeskrivningar Ta fram uppdragsformuleringar där det tydligt framgår vilka förväntningar ledningen har på olika gruppers arbete och varför samarbete är så viktigt. Klargör ansvar, befogenheter och resurser.

Källa: Annika R Malmberg Hamilton, coach och teamutvecklare

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap