Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Så blir du en drömchef

Drömchefen har koll på allt, skapar bra team, motiverar medarbetarna och ger konkret feedback. Maria Gerlofson, som skrivit en handbok för chefer, delar med sig av sina bästa tips.

Boken ”Drömchef eller Stressmakare" ger tips och verktyg för hur man lyckas med att bli om inte drömchef så i alla fall en bättre chef. Boken är skriven av Maria Gerlofson som är ekonom och journalist och som skrivit om stress sedan 1988 och idag jobbar som coach med fokus på ledarskapsfrågor i företaget Act and Grow.

– Jag har jobbat i så många organisationer där cheferna som ska förbygga stress är lika stressade som sina medarbetare. Jag kände att det måste bli en ändring och bestämde mig för att skriva en handbok till alla landets chefer, säger Maria Gerlofson. Foto: Anette Andersson

Hon menar att cheferna har alldeles för höga krav på sig själva –  de ska göra allt på en gång: peppa, sätta gränser, motivera, vara kurator och uppnå målen, bland annat.  

Arbetsuppgifterna blir fler, arbetsgrupperna större samtidigt som stressen i samhället ökar i stort. När kraven och förutsättningarna inte är i balans kommer stressen.

– Faktum är att de som mår bäst som chefer är de som inte tar sig själva och sitt jobb på så stort allvar. De gillar sina jobb, men jobbet är inte hela livet och de är bra på att koppla bor det när de är lediga, säger Maria Gerlofson.

 Finns det något område som är extra viktigt för att bli en drömchef?

 – Tydlig kommunikation, gärna övertydlig. Om jag som chef säger något till medarbetarna så kommer varje individ att tolka det olika.  Det gäller att stämma av att man är överens om vad som sagts. 

Hon menar också att chefer behöver bli bättre på att ge feedback – framför allt positiv och den ska vara konstruktiv.  Vissa chefer kan tycka att det är lite genant att ge beröm. Men det är viktigt att visa att man ser sina medarbetare och vad de gjort.

– Vissa chefer tror att de ger feedback om de går igenom rummet och säger ”bra jobbat”.

Men feedback ska vara konkret, personlig och specifik. Och det ska finnas tid för chefen att sätta sig ner och framföra den i lugn och ro. 

Boken ”Drömchef eller Stressmakare” är indelad i nio kapitel (se nedan) för olika områden med konkreta tips och råd i varje. Tanken är att boken ska vara lätt att använda som ett stöd i arbetet av den som är chef, arbetsledare eller projektledare.

Det finns också en checklista längst bak i boken med ja och nej-frågor där man kan stämma av vad man är bra på som chef och vad kanske behöver förbättra. Det kan vara om du stöttar personalen i att hantera tillgängligheten via mejlen eller inte.  Eller om du ser till att arbetsgruppen ibland sätter sig ner tillsammans och reflekterar och utvärderar. Checklistan ger en fingervisning om hur när eller långt ifrån man är att bli en drömchef.

– Det finns många ledarskapsböcker med forskning och olika vetenskapliga resultat, men oftast är det mycket text att plöja för att komma fram till slutsatsen. Även om mina tips bygger på forskning vill jag att boken ska vara användbar för en chef som har ont om tid, säger Maria Gerlofson

NIO VÄGAR

Till hållbart ledarskap

  • Sätt ramarna
  • Prioritera smart
  • Kommunicera tydligt
  • Ge vettig feedback
  • Reflektera och utvärdera
  • Skapa bra och kreativa team
  • Hantera konflikter och svåra samtal
  • Var en förebild
  • Sök stöd

Källa: Liber

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap