Hoppa till huvudinnehållet

Richard Johansson (t. v.) är produktionschef på Skanska. I byggnationen av kvarteret Frigga i Skara har säkerhetsfrågor prioriterats mycket högt.

Bild: Julia Sjöberg

Säkerhet

Chefen påverkar säkerheten

Att som chef involvera medarbetare i arbetet och själv följa regler för säkerhet – det är bra för säkerheten på byggarbetsplatser. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Är du chef är det alltså viktigt att förstå att ditt beteende gör skillnad.

– Det har betydelse vad chefer gör. Det påverkar hur yrkesarbetare kommer förhålla sig till säkerhet, hur de deltar i förebyggande åtgärder och även hur olyckor rapporteras, säger psykologen Martin Grill, forskare vid Göteborgs universitet, vars avhandling handlar om säkerhet i svenska och danska byggindustrin.

Och det är framför allt två typer av ledarskap som tycks påverka säkerheten positivt: det involverande och det regelorienterade – där det sistnämnda inte bara innebär att ha regler utan även att planera och som chef själv följa dessa regler. I Martin Grills studier hade arbetsplatser med den typen av chefer både färre olyckor och ett bättre säkerhetsklimat.

– Men för att ett säkerhetsklimat ska resultera i bättre beteenden så räcker det inte med ett regelorienterat ledarskap, då krävs det att yrkesarbetare också blir involverade. Att efterfråga synpunkter och bemöda sig att lyssna på förslagen som kommer, att inte bara berätta att vi ska bygga en vägg utan också fråga hur vi ska bygga den.

En av studierna som Martin Grill genomfört handlar också om hur elever på bygg- och anläggningsprogram på gymnasiet ser på ledarskap. Resultatet visar att synen förändrades under utbildningens gång; med tiden tyckte allt fler elever att en bra chef var lika med en som involverade medarbetarna. Förändringen var störst hos de som under praktikperioden träffat på involverande chefer eller handledare.

– Vi tror det här speglar både föreställningar och förväntningar som har betydelse för ledarskapskulturen i branschen, eftersom ledarskap är en interaktion mellan de som leder och de som blir ledda och eftersom de flesta som blir chefer också gått de här utbildningarna.

Men samtidigt visade observationsstudier av chefer att endast en mindre andel chefer, 18 procent, hade ett involverande ledarskap. Och en mycket större andel chefer, över 60 procent av de som observerades, hade ett mer renodlat regelorienterat ledarskap.

– Även om det involverande ledarskapet finns med är det inte det man använder mest, men kanske det man borde göra mer av, säger Martin Grill.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Säkerhet

Senaste om Ledarskap