Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Utbildning ger säkrare chefer och nöjdare medarbetare

Ledarskapsutbildningar stärker chefens självförtroende som ledare. Det gör i sin tur medarbetarna nöjdare, visar ett forskningsprojekt som jämfört effekterna av två olika ledarskapsutbildningar.

Det är två av Försvarshögskolans ledarskapsutbildningar, Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling, grupp och ledarskap (UGL) som har utvärderats. 200 chefer som deltagit i kurserna har fått skatta sitt eget ledarskap både före och efter kursen. Även deras överordnade chef, en kollega och några medarbetare har fått göra samma skattning.

– Vi undrade; om man lär sig olika saker – händer det också olika saker? Ena kursen är mer individinriktad och den andra handlar mer om att man ska förstå gruppdynamik och sin egen roll, säger Christer Sandahl, professor vid Karolinska institutet som lett forskningsprojektet.Foto: Bildmakarna

Resultatet av utvärderingen visar att både chefer och medarbetare upplever att utbildningarna haft effekt – fast på olika sätt. Individkursen hjälpte framför allt chefer som både själva och från sin omgivning fått lägre skattning på sitt ledarskap. I den andra gruppinriktade kursen lyftes cheferna oavsett utgångsläge, och särskilt stor var effekten för kvinnor.

– Varför vet vi inte, jag kan bara ha tankar om det. Min erfarenhet är att kvinnor kan vara mer ambitiösa och vill mer med sitt ledarskap, säger han.

Men det kanske mest intressanta, enligt Christer Sandahl, var en effekt som många deltagare beskrev i de öppna svaren i utvärderingen och som verkade vara gemensam för båda kurserna: att självförtroendet stärkts.

– Så kanske är det detta som chefsutveckling handlar om? Chefer har inget dåligt självförtroende generellt, men när det gäller sitt ledarskap är de alltid tvivlande och osäkra. Att då gå på kurs, få prata med andra, gör kanske att man inte känner sig så dålig som man tror att man är, säger han.

Kanske handlar det mindre om vilken teori ledarskapskursen lär ut utan snarare att bli stärkt i sitt ledarskap genom att få byta erfarenheter med andra, resonerar han. Men det fanns också medarbetare som gav chefen sämre betyg efter kursen.

– När man går den gruppinriktade kursen lär man sig att man måste ta konflikter. Då kanske chefen kommer tillbaka med sitt goda självförtroende och sätter igång för mycket, vilket kan slå tillbaka.

Så, för den arbetsgivare som vill stärka sina chefer – vilken kurs ska chefen gå på?

– Om jag hade en underordnad chef som jag trodde skulle kunna få ut mer av sin arbetsgrupp skulle jag skicka den personen på UGL, under förutsättning att personen inte har jättedåligt tillit till sitt ledarskap. Har den det skulle jag skicka den till UL först.

FAKTA

Om studien

Projektet som finansierats av AFA jämförde hur två olika ledarskapsutbildningar påverkar chefers syn på sitt ledarskap. Projektet undersöker om cheferna upplever att denna syn förändrats av utbildningen och vilka effekter medarbetarna upplever. Syftet är att bidra till utveckling av ledarskapsutbildningar.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap