Hoppa till huvudinnehållet

Caroline Ekblom, HR-chef på AA Logistik, fick nyligen pris för sitt arbetsmiljöarbete.

Bild: Pia Nordlander

Uppdrag

"Man blir aldrig klar med arbetsmiljön"

På transportföretaget AA Logistik i Västerås kan de anställda själva rapportera risker och brister i arbetsmiljön via en app. För att driva arbetsmiljöarbetet framåt behövs tydliga rutiner och strukturer. Det menar Caroline Ekblom, HR-chef på AA Logistik, som nyligen tilldelades Prevents arbetsmiljöstipendium.

Det var absolut inte förväntat, bara att vara nominerad kändes jätteroligt, säger hon. Men om jag tar ett steg tillbaka och tittar på vårt arbete utifrån, kan jag se att vi tillsammans gjort mycket rätt.
Stipendiet ser Caroline Ekblom som en bekräftelse på att det arbete hon och hela organisationen gjort är bra och hon tycker att det känns fantastiskt.

– Vi jobbar hela dagarna i riskfyllda miljöer som till exempel packning, transporter och truckkörning. Vi måste hela tiden ställa oss frågan hur vi ska jobba för att det ska vara en bra arbetsmiljö.

Att säkerställa att företaget med 70 anställda följer lagar och regler handlar många gånger om sunt förnuft. Men det avgörande enligt Caroline Ekblom är att det blir en del av det löpande arbetet.

– Var och en här hos oss vet att de kan vara med och påverka sin arbetsmiljö och på så vis vårt arbetsmiljöarbete. Vi ställer oss hela tiden frågan varför vi gör vissa saker och vi vill engagera och fortlöpande utbilda personalen.

Carolines personliga engagemang i arbetsmiljöarbete går inte att ta miste på. När hon kom in i företaget för drygt fem år sedan hade hon redan stor erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

– Jag såg till att rutiner och processer togs fram och de finns nu som en röd tråd hela vägen. En annan framgångsfaktor hos oss är att vi har korta beslutsvägar.

I december 2016 implementerade AA Logistik ett nytt intranät och de processer som finns för arbetsmiljöarbetet har blivit mer synliga och lättarbetade.

– Alla har möjlighet att rapportera in eventuella brister via vår app. Personalens iakttagelser kan vara avgörande för att vi ska kunna göra riskbedömningar och hänga med i utvecklingen.

Men det är uppföljningen som är avgörande, anser Caroline.

– Har vi bestämt att förbättra någonting, ska det också bli av. Därför gör vi handlingsplaner.

AA Logistik arbetar med arbetsmiljö i projektform. Det har bland annat lett till förbättrade rutiner kring samordningsansvar och strukturer för kvalitetsarbetet kring arbetsmiljön.

– Vi vill ju bli bäst på arbetsmiljö. Vi märker också i våra medarbetarundersökningar att trivseln har ökat i takt med att vi satsat på arbetsmiljön. I dag ligger vi på 5,2 i snitt på en betygsskala mellan ett till sex.

Den stora utmaningen har varit, och är fortfarande, avvikelsehantering. Men det är något AA Logistik börjar få ordning på.

– Arbetsmiljöfrågor är ett ständigt pågående arbete. Vi följer upp och alla har ett ansvar. Vi har skapat en bra dialog och har högt i tak. Arbetsmiljöfrågorna är med oss hela vägen upp i ledningen. Det här blir vi aldrig klara med, säger Caroline.

CAROLINES TIPS

Bra arbetsmiljöarbete

  • En engagerad ledning är A och O.
  • Resurser och arbetsmiljö måste få kosta.
  • Var och en ska känna en möjlighet att påverka.
  • Våga vara med och påverka den miljö du befinner dig i.
  • Ha förståelse, om man inte har stödet är det svårt att jobba fram förbättringar.
  • Det är en utmaning att förstå riskbedömning så att du kan förstå konsekvenserna.
  • Anställda måste ha rätt till rätt förutsättningar.

Maria Eremo

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap