Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Chefer med självmedkänsla mår bättre

Dagens arbetsliv med ständiga förändringar och hög flexibilitet ställer orimliga krav på cheferna som får alltmer på sitt bord. Nu visar ny forskning att de chefer som är snälla mot sig själva och som kan koppla bort jobbet på fritiden mår bäst.

Arbetslivet har blivit mer komplext på grund av globalisering, snabb teknikutveckling, ökad konkurrens och slimmade organisationer. Och cheferna får alltmer att göra, ofta med minskade resurser. Förutsättningarna för att kunna ta sitt ansvar som ledare är i många fall inte realistiskt.

I forskningsprojektet "Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv" har man tittat på hur det är att vara ledare i dagens arbetsliv. Chefer har fått svara på vad som är viktigt för den egna hållbarheten – vad som behövs för att de ska orka, vilja och kunna utöva sitt ledarskap. Och forskarna kunde se att det på individnivå fanns en faktor som spelade stor roll.

– Det är självmedkänslan. En slags inre resurs som handlar om att vara snäll och stöttande mot sig själv i stressade och svåra situationer. I stället för att klandra sig själv och tänka i termer av misslyckande så tänker man att man gjort så gott man kan. Självmedkänsla är en slags stötdämpare som skyddar, säger Christin Mellner som är forskare i arbets- och organisationspsykologi. 

Chefer med hög självmedkänsla var också mer återhämtade efter ansträngande perioder. Och de kunde sätta gränser mellan arbete och privatliv för att få en bra balans i livet, som att vara lediga för att umgås med familjen, träna eller gå på bio. Helt enkelt sådant utanför arbetet som gav dem återhämtning för att orka.

När det gällde chefernas arbetsroll i stort i en organisation fanns det sammanfattat tre faktorer som gjorde det svårt för cheferna att få en hållbar arbetssituation. Det var bristande förutsättningar, resursobalans och att vara en så kallad buffertfunktion.

– Cheferna tyckte att de hade för många möten, ladet för mycket tid på administration, att de sällan fick extra resurser vid arbetstoppar och att de hamnade i kläm mellan ökade ledningskrav och redan hårt belastade medarbetare. Det var tydligt att det i dagens organisationer finns för få marginaler, att det inte finns luft kvar i systemet. Det
leder till stressade chefer.

Något som också framkom var att det var extra viktigt för cheferna att få stöd och förtroende från sin egen närmsta chef eller ledning i sitt arbete, precis som det är för medarbetarna.

Vad behövs det mer av i framtidens organisationer?

– Ökat fokus på en kultur som främjar välvilja och medkänsla. På samma sätt som vi i dag kan få friskvårdsersättning för fysisk träning behövs det stöd för att även stärka våra inre mentala resurser. Men det ska inte ske på bekostnad av det traditionella arbetsmiljöarbetet.

Varför är det viktigt med hållbart ledarskap?

– För att cheferna ska orka och vilja ha ledarroller utan att riskera sin hälsa – de har lika stor rätt till en god arbetsmiljö som alla andra. Goda förutsättningar för chefer gör sannolikt att de kan bedriva ett hållbart hälsofrämjande ledarskap gentemot sina medarbetare, vilket i sin tur främjar deras hälsa, välbefinnande och prestation. Därför är arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin, säger Christin Mellner.

 

FAKTA

Om undersökningen

Resultatet bygger på djupintervjuer med 22 chefer – lika många män som kvinnor och i olika åldrar.
samt en webbenkät till 1 657 chefer inom olika branscher.

  • 70 procent önskade att de kunde lämna kvar arbetet på arbetsplatsen.
  • 65 procent tyckte att de hade en balans mellan arbete och fritid.
  • 40 procent jobbade under semester och 34 procent lät arbetet avbryta på fritiden.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap