Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Tufft vara kvinnlig chef

Kvinnliga chefer har sämre hälsa än manliga chefer. Högre krav, mindre inflytande och större konflikt mellan arbete och privatliv kan vara några orsaker. Men kvinnliga chefer är ändå mer nöjda med livet som helhet.

Chefer har överlag bättre hälsa än medarbetare på lägre positioner. Varför det är så vet man inte riktigt. Det kan bero på att de med bättre hälsa oftare blir chefer, men det kan också finnas andra förklaringar.

Foto: Stressforskningsinstitutet

– Det kan handla om att du har högre kontroll i ditt liv, mer kunskap eller högre inkomst, säger Anna Nyberg, forskare vid Stressforskningsinstitutet som studerat sambandet mellan befordran och hälsa.

Hennes forskning visar att kvinnliga chefer inte har lika bra självskattad hälsa som sina manliga kollegor. En orsak kan vara att kvinnors möjlighet att balansera arbete och privatliv är sämre på grund av högre belastning i båda sfärerna. Kvinnliga chefer, liksom kvinnor allmänt, bedömer också att de har högre krav i arbetet och mindre påverkansmöjligheter än männen.

– Det kan bero på att de sitter på lägre positioner än männen. Men det kan också handla om att de har andra typer av arbeten.

Kvinnliga chefer arbetar framför allt inom offentlig sektor och de rapporterar om sämre arbetsmiljö än chefer i privat sektor. Chefsuppdragen inom kommuner och landsting skiljer sig också åt från privat sektor.

– Det är ett komplext uppdrag att ge god vård, omsorg eller utbildning med ganska knappa resurser. I privat sektor ser du kanske inte att andra människor kommer i kläm i samma utsträckning när du ska spara pengar eller hålla budget, säger Anna Nyberg.

Även om kvinnliga chefer har sämre hälsa än manliga är de ändå mer tillfreds med livet som helhet.

– Man kan tänka sig att kvinnor har fler roller i livet än män och att det kan vara tillfredsställande. Det kan också vara mer meningsfullt att ta hand om människor även om jobbet är tuffare. Kvinnliga chefer har kanske också större socialt stöd än männen har.

Som nybliven chef kan det ändå ta 2–4 år innan de positiva hälsoeffekterna blir synliga. En förklaring kan vara att förändringarna är påfrestande och innebär högre krav och mer konflikter som ger utslag på hälsan.

– Sedan hittar du kanske din roll och det är inte så nytt längre. Då kanske fördelarna med att ha inflytande blir en hälsovariabel, säger Anna Nyberg.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap