Hoppa till huvudinnehållet

Christopher Malmqvist, produktionsledare på HK Scan I Halmstad belönades med Prevents arbetsmiljöstipendium.

Bild: Christel Lind

Uppdrag

Rekordlåga sjuktal i korvfabriken

HK Scan i Halmstad har de lägsta sjuktalen i hela Scankoncernen. En anledning till det är produktionsledaren Christopher Malmqvist. Han jobbar med ständiga förbättringar genom att ta tillvara personalens erfarenhet. Nyligen belönades han med Prevents arbetsmiljöstipendium.

Det doftar förföriskt av korv och alspån inne i anläggningen, som i folkmun kallas Halmstad Kallrökta. Här har man sedan 1996 tillverkat flera av de vanligaste charkprodukterna som finns på den svenska marknaden.

– Vi är rätt stora på rökt korv trots att vi bara är 17 personer som jobbar här, säger Christopher Malmqvist när han tar emot.

Inne i lokalen hackas det kött som stoppas i fibertarmar innan de körs in på stora vagnar i rökeriet. Arbetet innehåller en hel del moment som kan leda till tillbud och skador, och när Scan blev ägare till verksamheten 2008 såg man till att det strukturerade arbetsmiljöarbetet fick högsta prioritet.

– I början var jag lite orolig över att det skulle bli mycket pappersexercis, men snart hittade vi ett sätt att få med det i den dagliga verksamheten, säger han och tillägger att ett värdefullt verktyg är det som man kallar Årsklockan.

I årsklockan slås det fast exakt vad som ska kontrolleras månad för månad under skyddsronderna. Det kan handla om alltifrån hur truckkörningarna genomförs till vilka risker det finns för fallolyckor eller hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs.

– Varje dag inleds dessutom med ett möte, där vi tillsammans går igenom vilka riskobservationer, tillbud eller skador som inträffat föregående dag. Dessutom informerar vi alltid om det till exempel kommer någon på besök, oavsett ärende. Just det sistnämnda har visat sig vara väldigt uppskattat bland personalen ute i produktionen, säger Christopher Malmqvist som menar att regelbundna och snabba avstämningsmöten är helt avgörande för om personalen ska känna att de är delaktiga i det löpande arbetsmiljöarbetet.

Som ett resultat av en tidigare medarbetarundersökning har man därför även schemalagt avdelningsvisa möten en gång i veckan efter arbetsdagens slut, där deltagarna ska föra bok över vad som fungerat respektive inte fungerat de senaste dagarna.

– Vi hade som ett arbetsmiljömål 2015 att var och en ska rapportera minst fem tillbud per person och år, och det gjorde vi dels för att de skulle börja våga berätta och rapportera, men även för att få alla att lyfta blicken och förstå vad ett tillbud är för någonting. På så sätt minskar risken för att de skäms för att de gjort något som kunde inneburit att de skadat sig själva.

Hittills i år har man haft två tillbud per person, och det är betydligt färre än tidigare. När det gäller rapporterade olycksfall handlar det om ett per 20 tillbud, de som inträffat har varit så kallade plåsterskador och som inte krävt läkarvård.

Även sjuktalen som snittar på 1,6 jämfört med Scankoncernens 6,0 indikerar på att personalen trivs och håller sig friska, vilket Christopher Malmqvist ser som ett gott betyg. Att han sedan tilldelades Prevents arbetsmiljöstipendium 2016 i konkurrens med 80 andra kandidater ser han som extra trevligt.

MER OM

Christopher Malmqvist

Ålder: 44 år.
Bor: Halmstad.
Uppdrag: Produktionsplanerare på HKScan.
Familj: Fru och två barn.
Fritid: Umgås med familjen och ägnar mig åt trädgården, försöker även att vara ute med vår lilla båt så mycket jag kan på sommaren.

Peter Fredriksson

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap