Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.

Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

Inom de flesta andra branscher, där könsfördelningen är jämnare eller männen är i majoritet, har chefer mellan 7 och 16 medarbetare under sig. 

Foto: KTH

– Jag blev förvånad över att det var så stor och tydlig skillnad mellan de största kvinnodominerade branscherna och den övriga arbetsmarknaden, säger Klara Regnö, ekonomie doktor och verksam vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola.

Klara Regnö har, på uppdrag av fackförbundet Vision, kartlagt den genomsnittliga chefstätheten i 15 branscher i privat och offentlig sektor utifrån SCB:s yrkesstatistik. Siffrorna visar genomsnittet, påpekar hon. Vissa chefer har alltså betydligt fler underställda medarbetare, medan andra har färre.

Det finns inga studier som visar att det är lämpligt med stora arbetsgrupper i just vården. Snarare tvärtom, säger Klara Regnö. Verksamheten är geografiskt spridd, ofta öppen dygnet runt och arbetsuppgifterna är komplexa och föränderliga. Det talar för att det vore bättre med färre medarbetare per chef.

Hon har också gått igenom forskning om konsekvenserna av stora medarbetargrupper. Chefer som har många underställda upplever generellt sämre arbetsmiljö.

– Stressen och överbelastningen ökar, säger Klara Regnö. Cheferna får mindre känsla av kontroll över arbetet och lägre arbetstillfredsställelse. Arbetet blir mer fragmenterat. De får svårt att hinna med och svårt att vara närvarande som chefer.

Medarbetare i stora grupper under en chef får svagare stöd och mindre återkoppling på sitt arbete. De har en sämre relation till chefen. De är mindre engagerade och mindre nöjda med jobbet. Det ökar risken för ohälsa.

– Det finns också studier som visar på ökad personalomsättning, säger hon.

Enligt Klara Regnö går det inte att enkelt sätta en siffra på hur många underställda en chef bör ha. Många olika saker i organisationen spelar roll i sammanhanget.

– Det beror till exempel på vilket slags verksamhet det rör sig om, hur komplext arbetet är och hur det administrativa stödet till cheferna ser ut. Men forskningen visar att många av dem som har 30 medarbetare, eller ännu fler, får för hög arbetsbelastning. De borde ha färre underställda, med tanke på verksamhetens art och komplexiteten i arbetet.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap