Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Arbetsskadeförsäkringen ska utredas

Regeringen tillsatte i torsdags en utredning av arbetsskadeförsäkringen. Bakgrunden är bland annat att kvinnor har sämre möjligheter än män att få sina arbetsskador godkända.

Syftet med utredningen är att få en mer rättssäker och jämställd försäkring skriver regeringen. Kvinnor och män har i dagsläget inte samma möjlighet att få sina sjukdomar och skador godkända som arbetsskador. Trots att kvinnor står för merparten av sjukskrivningarna är det bara drygt två av tio kvinnor som får sina arbetsskador godkända mot fyra av tio män.

– Det finns en tydlig könsaspekt som slår igenom vår arbetsskadeförsäkring. Det är naturligtvis både allvarligt och oacceptabelt. Vi måste ha en modern arbetsskadeförsäkring som kan svara upp mot en modern och föränderlig arbetsmarknad, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) i en kommentar.

Utredningen ska även se över varför antalet ansökningar om livränta sjunker, förtydliga reglerna kring rehabilitering samt reglerna om arbetsskada till följd av mobbning.

För ett år sedan fick Annika Strandhäll socialförsäkringsutredningens betänkande på 1 200 sidor. Även den innehöll flera förslag kring en moderniserad arbetsskadeförsäkring så varför utreda igen?

– Det stämmer bra att socialförsäkringsutredningen innehöll flera olika förslag kring arbetsskadeförsäkringen. Förslagen var dock inte tillräckligt konkreta, till exempel föreslogs ett arbetsmarknadsråd, men inte hur detta skulle vara sammansatt eller vilken myndighet som skulle vara huvudman för det. När det gäller bedömningsstödet så fanns ingen förslag om hur det rättsligt skulle regleras. I dessa frågor föreslog utredningen att frågorna borde utredas vidare, säger Sanna Fransson, politisk sakkunnig hos Annika Strandhäll.

Ansvarig utredare blir Ingrid Petersson, generaldirektör för Forskningsrådet Formas. Utredningen ska vara färdig den sista mars 2017.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Lagar och regler