Hoppa till huvudinnehållet
Händer som knyter vita joggingskor.

De senaste 20 åren har konditionen sjunkit i flera yrkesgrupper.

Bild: Istock

Må bra

Sämre kondition i många yrkesgrupper

På bara 20 år har konditionen sjunkit i många yrkesgrupper. Tydligast syns det i yrken med lägre kvalifikationsnivå som städare, hantverkare och fabriksarbetare. Men hos cheferna syns ingen förändring.

Konditionen har gått ner i alla yrkesgrupper. Men minskningen märks framförallt i yrken som kundservice, städning och tillverkning, enligt en ny avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Trenden märks även bland lärare. Hos chefer däremot märks ingen förändring.

– Trenden är oroväckande. Folk är ungefär lika fysiskt aktiva som förut samtidigt som konditionen minskar. Vi vet inte riktigt hur detta hänger ihop, säger doktoranden Daniel Väisänen, i en kommentar.

Trots att studierna i avhandlingen är justerade för utbildning, som är en viktig socioekonomisk faktor, kvarstår ojämlikheten i hälsa tydligt mellan olika yrkesgrupper. Daniel Väisänen anser att det behövs hälsoinsatser både på samhälls- och individnivå. Annars riskerar sjukvårdskostnaderna att öka och livslängden förkortas.

FAKTA

Om studien

Avhandlingen bygger på hälsoprofilbedömningar från företagshälsovården. Deltagarna gjorde bland annat cyckelgometertest som beräknas syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition. Andra variabler som ingick var BMI, rökning samt fysisk arbetsbelastning i arbetet. Antalet deltagare var mellan 70 000 och 400 000 personer i de fyra studier som avhandlingen bygger på.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa