Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Arbetssjukdomar glöms bort

Betydligt fler dör i arbetsrelaterade sjukdomar än i olyckor på jobbet. Det får alldeles för lite uppmärksamhet i opinionen, anser Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin. I dagarna släpper myndigheten en rapport om arbetssjukdomar.

– Dödsolyckor på jobbet är oacceptabla, de är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
Bild: Hans Alm

Varje år dör 30–50 personer i arbetsolyckor i Sverige. Men ser man till risker som stress, skiftarbete, asbest och motoravgaser så dör årligen 3 000 personer i förtid. Det är nästan hundra gånger fler än de som dör i arbetsolyckor. Siffran är hämtad ur en kunskapssammanställning om arbetssjukdomar som gjorts vid Umeå universitet.

Risker finns kvar på småföretag

Framför allt är det anställda på små företag som är extra utsatta både när det gäller olyckor och arbetssjukdomar. Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, påpekar att arbetsmiljörisker som försvunnit från stora, välfungerande företag lever kvar på små företag. Det kan till exempel handla om att de anställda utsätts för skadliga kemikalier.

– De metoder man använder för att uppskatta och förebygga risker i stora organisationer kan ofta inte överföras till små företags förhållanden. Småföretagens arbetsmiljöarbete behöver uppmärksammas mer, säger Bengt Järvholm.

Oftast kvinnor som blir sjuka

Enligt Erna Zelmin finns det även en jämställdhetsaspekt på att arbetssjukdomar inte uppmärksammas lika mycket som arbetsolyckor eftersom det oftare är kvinnor än män som blir sjuka av arbetet. Nya studier visar att det kan finnas ett samband mellan hög arbetsbelastning och självmord. Studier visar också att det finns ett samband mellan kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och självmord.

– Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa