Hoppa till huvudinnehållet

Eftersom rösten är lärares viktigaste arbetsredskap borde träning ges under utbildningen och sedan möjlighet till fortbildning när man är yrkesverksam, tycker som logopeden Suvi Karjalainen.

Bild: Peter Hällman

Må bra

Lärare behöver prioritera sin rösthälsa

Många lärare lider av röstbesvär i klassrummen. Men genom att utveckla sin röst och kommunikation finns mycket att vinna. Det framgår i en ny avhandling som logopeden Suvi Karjalainen står bakom.

Det finns många studier som visar att lärare är överrepresenterade när det gäller röstbesvär. I sitt kliniska arbete som logoped har Suvi Karjalainen träffat många lärare som söker hjälp för rösten.

– Det vanligaste röstbesväret hos lärare är att bli trött i rösten, att rösten inte riktigt räcker till och att det känns ansträngande att prata mot slutet av arbetsdagen, säger hon.

Enligt henne bör lärare varken försöka överrösta sorlet från elevröster eller störande ljud i klassrummet.

– Det bidrar bara till att ljudnivån ökar ytterligare. Dessutom är det mer ansträngande att prata om det redan är en hög ljudnivå. Det finns förstås situationer där lärare måste ropa till, men det är bättre att jobba med ljudnivån både i gruppen samt se över vilka andra ljudkällor som förekommer och hitta andra strategier än att behöva överrösta med rösten.

Lätt att ta rösten för given

I arbetet med sin avhandling såg Suvi Karjalainen att lärare tycks öka sitt välbefinnande genom att utveckla sin röst och kommunikation i klassrummen. Lärarnas skattning av både röstbesvär, stress och utbrändhet minskade efter de medverkat i en fortbildning som hade fokus på röst och kommunikation.

– Samtidigt upplevde lärarna att de blev bättre på att hantera olika situationer i klassrummet. Utifrån vad som kom fram i min avhandling indikerar resultaten att lärares ökade medvetenhet och hantering av klassrumskommunikationen förbättrar deras välmående.

Lärare prioriterar inte sin rösthälsa alla gånger tror Suvi Karjalainen. Dels tar många rösten för given så länge den fungerar, dels visar forskning att lärare inte alltid är så benägna att söka hjälp.

– Det vore bättre att söka hjälp i ett tidigt skede för att snabbare få verktyg att komma till rätta med röstbesvären. Frågan om lärares rösthälsa ska inte heller ligga på individnivå. Eftersom rösten är lärares viktigaste arbetsredskap borde träning ges under utbildningen och sedan möjlighet till fortbildning när man är yrkesverksam.

Schemaläggning och ljudmiljö

Att spara rösten som lärare kan ibland vara lättare sagt än gjort, men bara korta pauser kan göra skillnad för rösten.

–- Där spelar schemaläggningen roll förstås. Sedan gäller det att fundera på om det är så att det är mycket som behöver upprepas, och vad det beror på. Är det för att ljudmiljön gör så att eleverna inte alltid uppfattar vad som sägs? Då är det något att ta tag i.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa