Hoppa till huvudinnehållet
Kulturella aktiviteter med kollegorna på arbetstid är en vinst för hälsan, t ex drejning eller Qi gong.

Kulturella aktiviteter med kollegorna på arbetstid är en vinst för hälsan, t ex drejning eller Qi gong.

Bild: Unsplash

Må bra

Kultur på jobbet bra för hälsan

Kulturella aktiviteter med kollegorna på arbetstid är en vinst för hälsan, visar en avhandling från Uppsala universitet. Qi gong, chokladprovning och målning sänker stressnivån och ger arbetsgruppen bättre sammanhållning.

I sin avhandling tittade forskaren och sjuksköterskan Christina Grape Viding på vilka hälsoeffekterna blir när en personalgrupp får ägna sig åt en timmes kulturell aktivitet på arbetstid. Personal på tre vårdcentraler deltog och fick fritt önska olika aktiviteter under studien som varade i tio veckor. Läkare, fysioterapeuter och administrativ personal deltog.

Kristina Grape Viding
Kristina Grape Viding
Bild: Privat

– De önskade sig Linedance, ost- och chokladprovning, målning och bakning, bland annat. Utifrån deras önskemål tog vi dit en ledare som hade hand om övningarna med gruppen på arbetsplatsen. Vi utökade vad som kan ingå i begreppet kulturell aktivitet,  säger Christina Grape Viding.

Flera positiva effekter 

Det visade sig att de kulturella aktiviteterna hade givande effekter och påverkade deltagarna både fysiologiskt, psykologiskt och socialt. De upplevde att det sänkte stressnivån, att de fick mer energi och glädje på jobbet och att det blev bättre stämning på arbetsplatsen.

– Kulturell aktivitet stimulerar våra sinnen. När vi får kontemplera, känna och vara kreativa fyller vi på. Det här var yrkesgrupper som annars är vana att göra och agera. Nu fick de själva ta emot och skapa, vilket ger återhämtning.

Skapar gemenskap

Det visade sig också att det var ett stort mervärde i att få lära känna varandra bakom yrkesrollerna, deltagarna menade att det hade en stresshämmande effekt som följde med även under det dagliga arbetet. Att känna varandra på flera plan stärkte gemenskapen.

En kulturell aktivitet tillsammans på jobbet är något helt annat än after work eller att få gymkort som friskvård.

– Att delta i kulturella aktiviteter kan påverka hela människan, allt från känslor till biologi. De studier jag har i min avhandling visar till exempel att oxytocin, ett lugn- och rohormon, ökar vid sång och att kvinnor med symtom på utmattning får mindre av dessa symtom. Kulturella aktiviteter kan alltså minska stressens negativa effekter vilket kan påverka hälsan positivt.

Hon menar att det fungerar att ha kulturella aktiviteter på alla arbetsplatser och att det varken kostar särskilt mycket eller kräver speciella utrymmen. Och hon säger att det i dag finns mycket forskning på att kulturella aktiviteter kan ha goda effekter på hälsa och arbetsmiljön vilket hon tycker borde uppmärksammas mer.

– Det som behövs är väl vidsynta chefer som ser nyttan av det. En del är kanske oroliga för att det ska ta för mycket tid från ordinarie verksamhet, men när man ser effekterna av vår studie borde det vara tvärtom. Kulturella aktiviteter fungerar som friskvård, vilket gynnar alla, säger Christina Grape Viding.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa