Hoppa till huvudinnehållet

Perfektionister tvivlar ofta på sin egen förmåga trots att de anstränger sig hårdare än många andra.

Bild: Istockphoto

Psykisk hälsa

Vem vill vara perfekt?

Att vara noggrann och ambitiös ses ofta som positiva egenskaper. Men baksidan av perfektionism är stress, ångest och självkritik som påverkar både den egna återhämtningen och stämningen i gruppen.

– Jakten på perfektionism handlar inte om en objektiv upplevelse. Utan hur man själv tycker att man lever upp till vissa krav. Det är den subjektiva självbilden som räknas för perfektionisten. Medan kollegorna nöjer sig med att titta igenom ett utkast till en text två gånger gör perfektionisten det tio gånger och är inte nöjd ändå, säger Alexander Rozental som är psykolog och skrivit boken "Bättre än perfekt" som är en handbok om perfektionism.

Han säger att perfektionisten har en känslig självbild. Trots att de anstränger sig mer än andra tvivlar de ofta på sin egen förmåga. Uteblir beröm eller erkännande känner de sig osäkra, får de beröm eller erkännande är de ändå inte nöjda med sin insats.

Alexander Rozental

Sällan samma krav på andra

–Däremot har de sällan samma krav på andra som på sig själv, men i en arbetsgrupp kan det ändå bli gnissel eftersom samarbetet kan försvåras av att perfektionisten inte släpper taget om en gemensam arbetsuppgift. Då påverkar det gruppens välmående.

Alexander Rozental säger att det finns en tydlig koppling mellan perfektionism och psykisk ohälsa. En ständig oro och ångest över hur andra kommer att uppfatta en i kombination med brist på återhämtning skapar stress och gör att man är i riskzonen för utmattning och depression. Därför behöver perfektionistens ohållbara beteende brytas.

Dela med er av missar

Men det handlar inte om att sänka ambitionsnivån utan om att perfektionisten ska få ett mer flexibelt förhållningssätt till uppgifter och åtaganden. Träna på att det inte är katastrof att göra fel.

–På kafferasten kanske man kan prata om hur man löser vissa arbetsuppgifter. Någon som kommit av sig under en presentation kan berätta vad som hände då. Det är viktigt att få höra från andra vad som händer om man gör fel, att det faktiskt inte är så farligt att göra ett misstag. Vi tar till oss sån information.

Annan bra träning för perfektionisten är att utsätta sig för det som är jobbigt. Chefen kan ge i uppdrag att inte kolla utkastet till en text tio gånger utan bara två gånger och sen prata om vad som hände. Om någon över huvud taget märkte att man inte kollade de där åtta gångerna extra.

Samtidigt som perfektionism är ett beteende som inte är hållbart i längden har det också sidor som premieras i en organisation – som att ställa upp, vara lojal och att prestera högkvalitativt.

– Därför har man som chef har ansvar för att inte ge perfektionisterna bränsle och själv vara med och skapa en osund kultur genom att mejla på kvällar och helger eller jobba över ofta. Likaså att prata med personen och beskriva rent konkret vad man ser och höra hur de själva ser på sitt beteende, säger Alexander Rozental.

TIPS

Motverka perfektionism

  • Träna på att uppmärksamma positiva saker. Perfektionisten har en tendens att bara lägga vikt vid det som gått dåligt och är ofta väldigt hård mot sig själv.
  • Om det är i jobbet som den perfektionistiska sidan kommer fram kan det vara till hjälp att försöka lägga mer tid på annat i livet som vänner, familj och fritidsintressen.
  • Våga dela med er på jobbet om missar ni gjort. Det är nyttigt att höra att andra kan göra fel och att det inte är så farligt att göra det.
  • Chefen kan aktivt uppmana den som har en perfektionistisk läggning att lägga begränsat med tid på en uppgift.
  • Chefen kan ta initiativ till ett samtal. Utgå från dig själv, vad du som chef har observerat. Peka på konkreta beteenden som du sett. Fråga personen hur den ser på det du observerat.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa