Hoppa till huvudinnehållet
Må bra

Vänta inte med återhämtning till ledigheten

Sörjer du att semestern är slut? Det kan kännas tungt att vara tillbaka i den stressiga vardagen igen. Men det går faktiskt att få återhämtning även under arbetsdagen, enligt en ny forskningsstudie.

Sex vårdcentraler med 170 medarbetare i nordöstra Skåne fick under ett år riktade insatser för att främja återhämtning under arbetsdagen. Åtgärderna, som utgick från tidigare forskning, syftade till att skapa variation i arbetet, stärka gemenskapen och öka kontrollen över arbetet. Medarbetarna fick bland annat ta mikropauser där de kunde göra korta andningsövningar, lyssna på musik eller byta miljö för en stund – allt för att skapa återhämtning och fylla på med energi.

– Vad som gav återhämtning var väldigt individuellt och där jobbade vi mycket med att alla skulle hitta sin grej och sin återhämtningsstund som de kan ta till vid behov säger Lina Ejlertsson, forskare i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet. 

Reflektion är bra för återhämtningen

Foto: privat

Forskarna skapade inspirationsgrupper på varje arbetsplats som fick leda arbetet med vad som behövdes för bättre återhämtning. Det sattes också upp inspirationstavlor i personalrummen där seriestrippar, tänkvärda citat och boktips samlades.

Redan tidigt i forskningsprojektet kunde forskarna se att möjlighet till reflektion var betydelsefullt för återhämtningen. En del vårdcentraler införde morgonmöten medan andra utnyttjade fikarasten för att prata av sig eller bolla saker.

– Reflektion var det absolut viktigaste för att känna återhämtning under arbetsdagen. Både egen reflektion, att du till exempel har möjlighet att mellan två arbetsuppgifter reflektera över vad som hänt så att du kan lägga det åt sidan och ta dig an nästa arbetsuppgift. Men också reflektion tillsammans med andra, säger Lina Ejlertsson.

Arbetsklimatet blev bättre

Interventionsstudien följdes upp med enkäter och intervjuer med personalen på vårdcentralerna. Då kunde man se betydande förbättringar av återhämtningen i jämförelse med en kontrollgrupp där 15 andra vårdcentraler ingick.

– Vi kunde se att alla sex arbetsplatser, oberoende av vad de hade för förutsättningar, hade en positiv utveckling av det här. Alla upplevde mer återhämtning under arbetsdagen. De beskrev även ett mer öppet och positivt klimat, att gemenskapen hade blivit bättre och att de mådde bättre.

Målet med forskningsprojektet var att få arbetet med återhämtning integrerat på arbetsplatserna och de flesta av vårdcentralerna har valt att fortsätta med inspirationsgrupper och aktiviteter för medarbetarna efter projektets slut. Lina Ejlertsson anser att kulturen är en viktig pusselbit för att integrera återhämtning på en arbetsplats, men att man även kan göra något på egen hand.

– Det är självklart en fördel att ha en chef som tror på det här sättet att arbeta. Men det finns saker som man kan göra som individ. Mikroåterhämtning kan ingen ta ifrån dig. Att få in det strukturerat, som en naturlig del av din vardag, kan du göra även när det är en pandemi som ökar arbetsbelastningen eller om du är på en arbetsplats som inte aktivt arbetar med att främja medarbetarnas återhämtning.

En verktygslåda publiceras till hösten

Enligt Lina Ejlertsson är det möjligt även för andra verksamheter än primärvården att på ett strukturerat sätt integrera återhämtning under arbetsdagen. Hon håller nu på att ta fram en verktygslåda som ska publiceras till hösten om hur man konkret kan gå tillväga.

– Återhämtning är allmängiltigt. Alla behöver återhämtning för att orka. Vi ska inte bara nyttja vår fritid till det. Alla arbetsplatser bör hitta vägar för att få in återhämtning under arbetsdagen. Det hoppas jag att den här verktygslådan ska kunna hjälpa till med, säger hon.

 

 

TIPS

Återhämtning under arbetsdagen

  • Att byta miljö ger energi. Försök komma ut på lunchen eller på en rast.
  • Ta mikropauser under arbetsdagen.
  • Schemalägg tid för att reflektera över veckan som gått.
  • Fika med dina kollegor. Att utbyta tankar och erfarenheter ger också återhämtning.
  • Se till att ni har tid för reflektion på gemensamma möten.
  • Samla ihop era bästa tips på återhämtning och publicera på intranätet eller sätt upp på en anslagstavla.
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa