Hoppa till huvudinnehållet

Ännu en studie har visat att fysisk aktivitet på fritiden dämpar ångest.

Bild: Gabin Vallet/Unsplash

Må bra

Träning dämpar ångest

När det kör ihop sig på jobbet och vardagen känns stressig kan ett träningspass hjälpa – i alla fall om det är på lagom nivå. En ny studie från Lunds universitet som följt 400 000 svenskar visar att en aktiv livsstil kan lindra stress och ångest.

I studien som gjorts vid Lunds universitet följdes nästan 200 000 personer som åkt Vasaloppet. De jämfördes med lika många personer i samma ålder från övriga befolkningen. Forskarna använde även utdrag ur patientregistret över registrerade ångestdiagnoser.

– Vasaloppsåkarna hade nästan 60 procents lägre risk att utveckla ångestsjukdom jämfört med den övriga befolkningen. Sambandet fanns bland både män och kvinnor, säger Martina Svensson, neuroforskare vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, i en kommentar.

Mer ångest hos de snabbaste kvinnorna

Men studien visar också att lagom är bäst. På gruppnivå hade de snabbaste kvinnliga skidåkarna en nästan dubbelt så hög risk att utveckla ångest jämfört med de som åkte långsammast. Hos männen fanns ingen sådan koppling. Enligt Martina Svensson kan den höga träningsnivån hos de snabbaste kvinnorna vara kopplad till drivkrafter och personlighetsdrag som inte gynnar den mentala hälsan.

– Men det viktiga här är att poängtera att även de snabbaste kvinnliga åkarna hade en lägre risk för ångest jämfört med kvinnorna i övriga befolkningen, så alla grupper bör uppmuntras till en fysiskt aktiv livsstil, säger Martina Svensson.

Läs mer:

FAKTA

Psykisk ohälsa

Den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar i Sverige i dag är psykiska diagnoser. Särskilt drabbade är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. De vanligaste diagnoserna är depression, reaktion på svår stress och ångestsyndrom. Enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är arbetsgivaren skyldig att aktivt förebygga stress och organisera arbetet på ett sådant sätt att de anställda trivs och mår bra. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa