Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Ny studie om varför unga mår dåligt

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland unga vuxna. Bekymmersamt eftersom de ska hålla under många år i arbetslivet, anser Caroline Olsson, som leder ett forskningsprojekt som syftar till att få mer kunskap på området.

Stress, depression och ångest är vanliga orsaker till att unga vuxna blir sjukskrivna. Caroline Olsson, forskare på Karolinska Institutet, leder ett forskningsprojekt där man ska försöka ta reda på vad som ligger bakom sjukskrivningarna. 20 unga i åldrarna 19–29 år ska djupintervjuas samt lika många chefer som har unga anställda.

– En sak som kommit fram när vi så smått börjat intervjua är att belastningen som unga upplevt i skolan följer med in i arbetslivet. Kraven i dagens skola är hårda och många unga har höga prestationskrav på sig själva och är kanske redan utmattade när de börjar jobba. I skolan finns samtidigt en tydlighet kring vad som förväntas som inte alla gånger finns där i arbetslivet. Det kan också upplevas som pressande, säger Caroline Olsson.Foto: Karolinska Institutet

I studien ska forskarna även undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för återgång till arbetslivet. Det ska både handla om vilka förutsättningar som finns på arbetsplatsen men också om individens hemförhållanden och livssituation. Eftersom kvinnor i större utsträckning än män är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa kommer forskarna även att tillämpa ett genusperspektiv.

– Vad finns det för förväntningar på män respektive kvinnor i dag och hur lever man upp till de förväntningarna? Tjejer presterar bättre i skolan än killar men till vilket pris när det gäller den psykiska hälsan? Män blir inte sjukskrivna i samma utsträckning, men självmordsfrekvensen bland män är samtidigt högre. Någonstans betalar man utifrån de förväntningar som läggs på individen.

Slutligen hoppas Caroline Olsson att även kunna få med frågor kring pandemin och hur den påverkat ungas möjligheter att komma tillbaka till arbetet. Ett område som forskarna ännu så länge vet väldigt lite om.

Vill du vara med i projektet? Läs mer här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa