Hoppa till huvudinnehållet

Både hemarbetare och anställda som arbetat på plats har blivit friskare under pandemiåret, enligt en ny undersökning.

Bild: Istockphoto

Arbetssjukdomar

Hälsan har blivit bättre under pandemin

Under pandemin verkar svenska arbetstagare paradoxalt nog blivit friskare än någonsin. Färre har varit sjukskrivna och fysiska besvär till följd av arbetet har minskat. Det visar den årliga undersökningen Jobbhälsoindex.

Inte på tio år har så få varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Andelen helårsfriska – de som inte haft en enda sjukfrånvarodag de senaste 12 månaderna – har ökat i samtliga åldersgrupper.

En förklaring kan vara hemarbetet som lett till att spridningen av förkylningsvirus, influensa och vinterkräksjuka nästan försvunnit, resonerar Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex.

– Men det kan kanske bli en backlash i höst och vinter. Eftersom vi inte exponerats för virus i samma utsträckning har vi förmodligen sämre motståndskraft.

Det är inte bara gruppen hemarbetare som blivit friskare det senaste året, utan även de som jobbat på plats. Vissa skillnader finns dock mellan åldersgrupperna. Yngre rapporterar oftare än äldre att de känt psykiskt obehag av arbetet. Och anställda i offentlig sektor mår sämre än anställda i privat sektor.

Även när det gäller värk i kroppen och belastningsskador märks en positiv trend där färre rapporterar arbetsrelaterade besvär.

Är inte det överraskande med tanke på att många haft provisoriska arbetsplatser vid köksbordet?

– Värk i kroppen och stress samverkar ofta. Känner du psykiskt obehag av att gå till arbetsplatsen får du oftare ont. Kanske är det också så att man inte sitter still lika mycket när man jobbar hemma. Man fördelar arbetet bättre över arbetsdagen, säger Lars Hjalmarsson.

Många undersökningar visar att svenska arbetstagare vill fortsätta jobba hemifrån en eller två dagar i veckan även efter pandemin. Lars Hjalmarsson tror att det kan ha en positiv effekt på arbetshälsan framöver.

– Det förlänger möjligheten att jobba kvar högre upp i åldrarna. Det leder förmodligen också till att man stannar hemma i större utsträckning när man känner sig lite småkrasslig vilket gör att färre smittas av kollegor.

I början av september kom statistik från Arbetsmiljöverket som tvärtemot Jobbhälsoindex visade att ohälsan ökat i arbetslivet. Enligt Lars Hjalmarsson beror det på att Arbetsmiljöverkets siffror släpar efter.

– Ohälsan gick upp förra året men vår undersökning gjordes från slutet av april till början av augusti i år, säger Lars Hjalmarsson. 

Läs undersökningen:

 

FAKTA

Om undersökningen

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 90-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt olika bakgrundsvariabler. För 2021 har ca 9 700 respondenter i ett representativt urval av de som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år besvarat frågorna.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa