Hoppa till huvudinnehållet

De som sitter mycket på fritiden har nästan tre gånger så hög risk att ofta uppleva depression och ångestsymtom, visar ny forskning från GIH.

Bild: Istockphoto

Må bra

Stillasittande ökar risken för depression

Att sitta still mycket på fritiden ökar risken för depression och ångest. Däremot finns inte samma samband mellan psykisk ohälsa och att sitta still mycket på jobbet, enligt två nya forskningsstudier.

I två studier från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Karolinska Institutet har forskare undersökt sambandet mellan stillasittande och att drabbas av depression eller ångest. Deltagarna i studierna har fått svara på frågor om hur mycket de sitter på fritiden och på arbetet, hur ofta de gör avbrott i sittandet samt hur ofta de upplever oro, nedstämdhet och ångest.

Den första studien visade att det finns ett starkt samband mellan stillasittande på fritiden och depression/ångest. Däremot var sambandet mellan att sitta på jobbet och mental ohälsa betydligt svagare.

– De som satt mycket på fritiden hade nästan tre gånger så hög risk att ofta uppleva depression och ångestsymtom, även efter att vi tagit hänsyn till andra faktorer som utbildningsnivå, rökvanor, BMI och motionsvanor, säger Elin Ekblom Bak docent vid GIH.

Tidigare studier har visat att det också finns skillnad mellan så kallat passivt stillasittande, till exempel att slösurfa på mobilen, och aktivt stillasittande som att lösa korsord eller sudoko.

I den andra studien undersökte forskarna om avbrott i stillasittandet på fritiden minskar risken för depression och ångest. Resultatet visade att de som ofta tog avbrott i stillasittandet hade halverad risk att drabbas jämfört med de som aldrig tog avbrott. Sambandet var starkast hos dem som satt mest.

Slutsatsen är att det räcker med lite fysisk aktivitet för att förbättra sin hälsa, enligt forskarna.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa