Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Destruktivt ledarskap kan ge hjärtbesvär

Ett destruktivt ledarskap kan inte bara leda till ett dåligt arbetsklimat utan också till exempelvis hjärtsjukdom långt senare i livet. Det säger stressforskaren Anna Nyberg, som forskat kring ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa.

I en internationellt uppmärksammad studie från 1990-talet fick drygt 3 100 män i Stockholms län skatta sina chefer via en enkät. Anna Nyberg följde upp männen tio år senare, via hälsoregister hos Socialstyrelsen. Då hade 74 av dem fått en allvarlig hjärtsjukdom, som hjärtinfarkt, i vissa fall med dödlig utgång. Slutsatsen blev att när vissa chefsförmågor saknas, som förmåga att ge stöd, då ökar risken för hjärtinfarkt hos anställda kraftigt. Hos männen i denna studie med 25 procent. Risken var högre ju längre tid de varit anställda.

– Vår studie om sambandet mellan den närmaste chefens goda ledarskap och minskad risk för ischemisk hjärtsjukdom var nog den första, och jag har inte sett att den replikerats, säger Anna Nyberg som själv blev förvånad över resultatet. Foto: Privat

Så vad kännetecknar då en dålig chef? Enligt Anna Nyberg är det ofta någon som inte tar sitt ledaransvar – det vill säga som inte gör det som man förväntar sig av en god ledare: inspirerar, strukturerar och prioriterar arbetet, stöttar, ger feedback och löser konflikter.

– En frånvarande chef kan leda till att roller och uppgifter för gruppen förblir otydliga och det kan utvecklas destruktiva processer i arbetsgruppen, såsom utstötningsmekanismer eller mobbing.

Anna Nyberg konstaterar att olika typer av destruktivt ledarskap ger olika konsekvenser i arbetsgruppen.

– Karisma hos ledaren är ju något som ofta är kopplat till positiva utfall i arbetsgrupper och för resultat, såsom att personer känner sig inspirerade, tycker att arbetet känns meningsfullt och viktigt. Men om karismatiska chefer också är narcissistiska kan det samtidigt eller framför allt efter en tid uppstå destruktiva processer i grupper.

Det är svårt att säga om dåligt ledarskap påverkar individen mer än andra negativa arbetsmiljöfaktorer, enligt Anna Nyberg.

– Men chefen har makt att påverka våra arbetsvillkor och vår arbetsmiljö, och vi tillbringar ju stor del av vår tid på arbetet. Sedan ska man nog vara försiktig med att attribuera alltför stor del av eventuella problem på arbetsplatsen på enskilda chefer. Det finns en organisation runt chefen som skapar förutsättningar för såväl chefens ledarskap som för hur arbetet kan utföras, och som kan ha minst lika stor betydelse.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Chef

Senaste om Hälsa