Hoppa till huvudinnehållet

Låg energi, trötthet och koncentrationssvårigheter kan vara tecken på depression.

Bild: Istockphoto

Psykisk hälsa

Depression förkortar arbetslivet

Låg energi, trötthet och koncentrationssvårigheter kan vara tecken på depression. För den som drabbas kan det förkorta arbetslivet med flera år, visar en dansk forskningsstudie.

En dansk studie där nästan 12 000 anställda ingår, visar att de som upplever symtom på depression riskerar att få färre år i arbetslivet. Det rapporterar den danska tidningen Mit Arbejdsmiljø. Kvinnor i 40-årsåldern med symtom på depression riskerar att få sitt arbetsliv förkortat med tre år jämfört med jämnåriga utan depressiva symtom.

Det är första gången som en studie gett konkreta siffror på vad depression kan innebära i form av förlorad arbetstid, säger Jacob Pedersen, en av forskarna bakom studien, i en intervju med Mit Arbejdsmiljø.

– Vår studie visar att det behövs metoder på arbetsplatsen för att förebygga depression men också metoder för att hjälpa personer med depression tillbaka till arbetsmarknaden, säger Jacob Pedersen.

Även om depression inte alltid beror på jobbet finns det enligt forskarna mycket arbetsgivaren kan göra för att medarbetaren ska fungera på arbetsplatsen.

– Något man kan vara uppmärksam på är om det är en bra balans mellan krav och resurser. Man kan också fundera över hur stämningen är kollegor emellan, om det är ett rättvist ledarskap och om cheferna har rätt kompetens, säger Malene Friis Andersen, forskare på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

För att undvika långa sjukskrivningar kan arbetsgivaren också anpassa arbetet för den som lider av depression. Det kan handla om att få gå ner i arbetstid men också att anpassa själva arbetsuppgifterna.

TIPS TILL CHEFER

Förebygg depression

  • Skapa balans Se till att varje medarbetare har en bra balans mellan krav och resurser i arbetet.
  •  Bryt tabut Skapa en kultur där det är okej att tala om hur man mår och där det ses som normalt att livet är tungt ibland.
  • Var uppmärksam på symtom Om en medarbetare plötsligt drar sig undan sociala sammanhang på jobbet eller inte levererar som förväntat kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till.
  • Våga prata Dra dig inte för att prata med en medarbetare som inte verkar må bra. Ju tidigare desto bättre. Då kan du bidra till att din medarbetare får hjälp i tid och i bästa fall kan en lång sjukskrivning undvikas.
  • Försök inte vara psykolog När man pratar med en medarbetare som inte mår bra ska man inte försöka vara psykolog eller coach. Redogör istället sakligt för vilken hjälp arbetsgivaren kan erbjuda.
  • Anpassa arbetet Alla kan drabbas av en depression men det är individuellt hur det påverkar. Därför är det viktigt att prata med den som drabbats för att ta reda på hur hen vill ha det på jobbet. Exempel på åtgärder kan vara att tillfälligt pausa komplexa arbetsuppgifter eller krävande kundkontakter.
  •  Var självkritisk Fundera över om det finns något på arbetsplatsen som kan ha bidragit till depressionen. Dålig stämning i arbetsgruppen och konflikter med kollegor skulle kunna vara en sådan bidragande faktor.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa