Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

Sjuknärvaro dyrt för företagen

Att gå till jobbet fast man är sjuk kan både leda till framtida förtidspension och bli dyrt för arbetsgivaren. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

Minskad sjukfrånvaro ger minskade kostnader. Det är en vanlig uppfattning och när det talas om friska arbetsplatser diskuterar vi i högre grad sjukfrånvaro än sjuknärvaro. Men enligt Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, är både sjukfrånvaro och sjuknärvaro lika viktiga.

– Sjukfrånvaron är synligare än sjuknärvaron och många underskattar nog därför inte minst de ekonomiska konsekvenserna av sjuknärvaro. Det skulle nog komma både de anställda och arbetsgivarna till gagn med större kunskap om sjuknärvaro. Foto: Högskolan i Gävle

I en ny studie kan han tillsammans med forskarkollegor från Karolinska Institutet och Stockholms universitet visa att sjuknärvaro ökar risken för framtida förtidspension. Forskningsmaterialet man använt sig av baseras på 43 682 anställda som kommer från ett representativt slumpmässigt urval av anställda i Sverige. I detta material ingick 7 630 anställda som arbetade inom vårdyrken, dock ej läkare.

– Vi följde de anställda som längst i tolv år (2002–2014) i register som finns vid SCB och Försäkringskassan. Vi har vägt in en rad faktorer i analyserna, bland annat hälsa, ålder, kön med mera, berättar Gunnar Bergström.

Han konstaterar att det kan få negativa konsekvenser på lång sikt om man går till jobbet fast man är sjuk.

– Redan vid en sjuknärvaro på två, tre gånger eller mer under ett år så ökar risken för framtida sjuk-aktivitetsersättning (som tidigare kallades sjukpension). För de som var sjuknärvarande fyra gånger eller mer ökade risken ännu mer jämfört med de som inte hade någon sjuknärvaro.

I andra studier har Gunnar Bergström kartlagt att upprepad sjuknärvaro ökar risken för långtidssjukskrivning. Att sjuknärvaro även leder till en utgiftspost för arbetsgivarna är troligt.
– Generellt brukar uppskattningar av kostnader för sjuknärvaro visa att sjuknärvaron är dyrare för arbetsgivare än sjukfrånvaro. Samtidigt är detta svårt att beräkna eller bedöma men att sjuknärvaron minskar arbetsprestationen är i normalfallet tydligt, säger Gunnar Bergström.

Under hösten är det många som traskar till jobbet med snuva och hosta, vilket i förlängningen inte bara kan påverka den egna hälsan negativt utan också kollegornas.

– Inom vården kan ju detta även drabba patienter. Samtidigt kan det vara dyrt för den anställde att vara sjukskriven; jobb kan samlas på hög eller att den anställde får dåligt samvete för att arbetskamrater får ännu mer att göra. Detta gör att anställda ändå kan välja att gå till jobbet trots sjukdom, säger Gunnar Bergström.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Hälsa