Hoppa till huvudinnehållet
Må bra

Så stöttar du kollegor med migrän

Migrän är inte vanlig huvudvärk. Det är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar nästan var femte kvinna och ungefär var tionde man. För många innebär det svårigheter att klara av jobbet fullt ut. Men det går att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna för att underlätta.

De flesta migräniker mår egentligen bäst av att ha en jämn lunk i livet, sova och äta på bestämda tider, ha ett jämnt flöde på jobbet och ett väder som aldrig växlar. Men så ser tillvaron sällan ut. Många går till jobbet, trots migrän, och lider i det tysta.

– Det har blivit ett hårdare arbetsklimat med tuffare konkurrens, då är det inte givet att man talar om för sin arbetsgivare att man har migrän. Men det finns en del saker att göra som kan underlätta, därför är det bra att chefen och kollegorna känner till din migrän, säger Helena Elliott på Huvudvärksförbundet.

Ett migränanfall kan vara i allt från en halvtimme upp till tre dagar. Och till skillnad från huvudvärk av spänningstyp där det kan hjälpa att röra på sig är det tvärtom med migrän. De allra flesta mår bäst av att ligga stilla i ett mörkt, tyst rum. Efter ett anfall är man ofta trött och kraftlös.

Och enligt Helena Elliott är flexibilitet och lyhördhet de goda ledorden när det gäller att underlätta för migräniker på en arbetsplats. Att få styra över sin arbetstid kan vara ett sätt, att få variera mellan olika arbetsuppgifter ett annat.

– Efter ett migränanfall är det bra att kunna få arbetsuppgifter som inte kräver lika stor koncentration och noggrannhet som annars. Kanske kan man få stå och kopiera papper i lugn och ro eller arkivera. Det kan vara olika från gång till gång vad som funkar, därför är det viktigt med lyhördhet från arbetsgivarens sida. Alla insatser bör ske i dialog, utvärderas och justeras vartefter eftersom migrän och vad som utlöser den ser olika ut hos olika personer. Sjukdomen kan också ändra karaktär över tid.

Vissa får migrän ett par gånger om året, andra får det en gång i månaden eller ännu oftare.
Riskerar man att vara borta mer än tio gånger per år finns det ett särskilt högriskskydd att ansöka om från Försäkringskassan. Då är man befriad från karensdagar och får sjuklön från första dagen. Likaså får arbetsgivaren ersättning för sjuklönekostnader från första dagen.

– Det kan bidra till att den som är drabbad slipper lite av sitt dåliga samvete och kan vara hemma tills de mår bättre. Annars kan det lätt bli så att man försöker komma tillbaka tidigare eller kompenserar med att jobba dubbelt efteråt. Det kan trigga till nya anfall, säger Helena Elliott.

Helena Elliott säger också att chefen har en viktig roll att spela där genom att säga att se till att den som varit frånvarande inte behöver ta igen jobb när hen är tillbaka.

På en huvudvänlig arbetsplats bör det också finnas ett vilrum, en lugnare hörna – om det är i ett öppet kontorslandskap, bra terminalglasögon, hörselskydd, friskvårdsmassage och pausövningar för spända nackar. Liksom lampor i lysrören som ger ett vilsamt sken.

Som kollega kan man vara till hjälp genom att vara uppmärksam och lyhörd.

– Lyssna på den drabbade, den som har migrän kan bäst tala om vilket stöd som behövs. Lära dig att se när ett anfall är på gång och säg "gå hem" i stället för att skuldbelägga. Se till att det finns en checklista om vad man ska göra om kollegan börjar bete sig lite underligt eller har svårt att prata. Helt enkelt ha en strategi för att snabbt kunna hjälpa.

 

TIPS

Till dig som har migrän

  • Att berätta om migränen för chef och kollegor underlättar.
  • Du som är borta ofta från jobbet p.g.a. migrän kan söka ett särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Då befrias du från karensdagar, och arbetsgivaren får ersättning för sjuklönedagar från första dagen.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa