Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Färre sjukskrivs på grund av värk i kroppen

Risken att bli långtidssjukskriven på grund av besvär i muskler och skelett har minskat de senaste åren. Men det är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda i arbetaryrken. Byggnadsarbetare och städare är några utsatta yrkesgrupper.

Ju högre upp i ålder desto större är risken att drabbas av en långtidssjukskrivning på grund av ledsjukdomar som reumatism och artros, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Fram till 45 års ålder är psykiska besvär den största risken för långvarig sjukdom, men sedan minskar den psykiska ohälsan samtidigt som risken för sjukdomar i muskler och skelett ökar. Det visar en rapport från AFA Försäkring

– Ju äldre du blir desto värre blir det. Det är fem gånger högre risk för långvarig sjukdom för den äldsta åldersgruppen jämfört med den yngsta, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Rapporten visar också att kvinnor och män drabbas i olika utsträckning av olika besvär inom samma diagnosgrupp.

– Om man jämför får männen en större andel ryggsjukdomar, medan kvinnor har relativt mer sjukdomar i mjukvävnader, som fibromyalgi och skulderledsproblem.

Den typiska personen med långvarig sjukfrånvaro är en kvinnlig undersköterska i 60-årsåldern med ledbesvär som jobbar i offentlig sektor. Även fönsterputsare, städare, bygg- och livsmedelsindustriarbetare hör till de yrkesgrupper som har störst risk att insjukna, medan läkare, ingenjörer, lärare och försäljare har minst risk.

Rapporten från AFA Försäkring kopplar inte besvären till arbetet, men forskning har visat att yrken med tung och ensidig belastning är en riskfaktor i sig för att drabbas av besvär i muskler och skelett. Det kan göra det svårare att utföra arbetet och leda till sjukskrivning, vilket inte behöver gälla för yrkesgrupper som har mindre fysiskt belastande arbeten.

Syftet med rapporten är att uppmärksamma muskuloskeletala sjukdomar och vara en hjälp i arbetet med att förebygga ohälsa och arbetsskador. Teknikutvecklingen har gjort att det i dag finns hjälpmedel som kan göra det möjligt för människor med till exempel ryggsjukdomar att komma tillbaka i arbete i högre utsträckning.

– Kan man få en robotarm som hjälper en att lyfta kanske man kan fortsätta jobba och inte behöver vara sjukskriven, säger Mats Åhlgren.

Ladda ner rapporten "Muskuloskeletala diagnoser"

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa