Hoppa till huvudinnehållet

Varannan sjukskrivning i gruppen unga kvinnor beror på en psykisk diagnos.

Bild: Abigail Keenan/Unsplash

Psykisk hälsa

Unga oftare sjukskrivna på grund av ångest

Psykiska ohälsa är den vanligaste orsaken till att unga blir långtidssjukskrivna. De drabbas oftare av ångest jämfört med sina äldre kollegor. Det visar en rapport från AFA Försäkring om ungas hälsa och arbetsmiljö.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men mellan åren 2016–2017 har det skett ett trendbrott och de långa sjukfallen bland unga har minskat något, säger Anders Ek, statistiker på AFA Försäkring.

Unga anställda drabbas oftare av ångest jämfört med äldre anställda medan äldre oftare blir sjukskrivna på grund av stress. I gruppen unga kvinnor beror varannan långvarig sjukskrivning (49 procent) på depression, stressreaktioner, ångest och andra psykiska diagnoser. Bland unga män är motsvarande siffra 37 procent.

Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till forskningsprojektet Unga i arbetslivet som ska undersöka vad det beror på att allt fler unga anställda mår psykiskt dåligt. Foto: Svenskt Näringsliv

– Det är faktiskt så att orsakerna till ungas psykiska ohälsa kontra arbetslivet är ett i princip outforskat ämne. Vi har mycket stora kunskapsluckor på det området, säger Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv till tidningen Arbetsmarknadsnytt.

I potten på forskningssatsningen finns 40 miljoner kronor och i dagarna börjar utvärderingen av de 46 olika forskningsförslag som kommit in. I december ska beslut fattas om vilka projekt som får klartecken och sedan ska projektet löpa under fyra år.

Ladda ner rapporten om unga i arbetslivet:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa