Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Svårt att prata känslor med chefen

Det är betydligt jobbigare att prata med sin chef om hur man mår psykiskt än fysiskt. Endast sex av tio känner sig bekväma med att göra det, enligt en ny undersökning.

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning är det få som vågar ta upp med sin chef hur de mår psykiskt. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har gjort.

På frågan om det känns okej att prata om den fysiska hälsan med chefen svarar hela 78 procent ja. På motsvarande fråga om den psykiska hälsan är det bara 58 procent som tycker det går bra. Undersökningen visar också på att det är något fler yngre än äldre som inte kan prata med chefen om sin psykiska hälsa. Foto: Länsförsäkringar

– Om man inte kan vara öppen med när man mår psykiskt dåligt på jobbet är risken stor att man väntar tills det gått alldeles för långt. Då ökar också risken för långtidssjukskrivning. Det är mycket olyckligt, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Undersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar och innefattar 7 000 personer i åldrarna 18–79 år. Frågan som ställdes var "Kan du prata med din chef om din psykiska/fysiska hälsa?".

TIPS

Till chefer för ett bra arbetsklimat

Kristina Ström Olssons tips för ett bra arbetsklimat:

  • Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
  • Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.
  • Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa