Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Städsprej nästan lika skadligt som cigaretter

Städerskor är den kvinnliga yrkesgrupp som i högst utsträckning uppger att de utsätts för luftföroreningar. Särskilt farliga är städsprejer eftersom kemikalierna sprids i luften. Följden kan bli att man drabbas av astma eller får en nedsatt lungkapacitet som är jämförbar med en rökares.

Hälften av de kvinnor som städar eller arbetar i hemtjänsten rapporterar att de utsätts för luftföroreningar, visar den senaste Arbetshälsorapporten.

– Man vet att de som arbetar yrkesmässigt med städning har en ökad risk att få astma. Man kan också se att lungfunktionen avtar snabbare, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och verksamhetschef och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Foto: KI

Bakom besvären ligger kemikalierna i de städprodukter som används. Även om en produkt är miljömärkt innebär det inte automatiskt att den är bra för arbetsmiljön. Till de mest riskfyllda produkterna hör sprejer med rengöringsmedel eftersom de bildar en vätskedimma som man andas in.

– Särskilt sådana produkter som man sprejar i luften måste vara riskbedömda. Det är ofta i slutna områden som man sprejar, till exempel i duschar, och det ger en ökad exponering.

I en norsk studie undersöktes lungorna på över 6 000 kvinnor och män under 20 år. Resultaten visar att bland de som jobbade med städning motsvarade den försämrade lungkapaciteten att röka ett halvt paket cigaretter om dagen i 20 år.

Enligt forskarna behöver arbetsgivarna välja mindre farliga produkter och undvika rengöringssprej. Helst ska man använda en mikrofiberduk som fuktas med vatten och inte rengöringsmedel. Om sprej behöver användas bör man välja en sprejflaska med munstycke för skum.

– Grunden måste vara att det ska vara produkter som är så lite irriterande för luftvägarna som möjligt, och att de kommer upp i luften så lite som möjligt, säger Maria Albin.
Hon anser att även riskerna för att utveckla eksem behöver övervägas, något som är vanligt vid regelbunden kontakt med rengöringsmedel. Samtidigt behöver arbetsgivarna bättre kunskaper och en ökad medvetenhet om riskerna i städyrket och hur man förebygger dem, anser Maria Albin.

– Det måste man arbeta upp på det här området. Det gäller tidspress och den fysiska belastningen, men det gäller också kemikalierna, säger hon.

Arbetshälsorapporten visar också att såväl manliga som kvinnliga städare tillhör de yrkesgrupper som i störst utsträckning rapporterar om nedsatt arbetsförmåga och uttrycket tveksamhet om att kunna vara kvar i yrket om två år.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa