Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

En sjukskrivning leder ofta till fler

För den som en gång varit sjukskriven för något allvarligare än en förkylning är det 70 procents risk att bli sjukskriven igen. Störst är risken för den som jobbar inom vård, skola och omsorg.

Enligt Försäkringskassan har sjukpenningtalen för de psykiatriska diagnoserna ökat med över hundra procent sen 2011. Och nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar i dag handlar om psykisk ohälsa i form av stress, depression, ångest.

Och den som en gång varit sjukskriven löper stor risk att bli det igen. Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan. anser att det vilar ett stort ansvar på första linjens chefer, kanske alltför stort, eftersom de jobbar närmast medarbetarna. Foto:Försäkringskassan

– De förväntas kunna se när medarbetarna inte är i balans och agera direkt. Samtidigt har de kanske sitt livs första chefsjobb och saknar tillräcklig kunskap om vad de ska göra, säger Lars-Åke Brattlund.

Han säger också att det handlar om mod hos cheferna. Mod att våga närma sig en medarbetare som är i obalans och inte mår bra. Möjligheten att våga ökar ju mer kunskap cheferna har. Därför är stödet till cheferna som jobbar närmast medarbetarna viktigt.

Allra störst risk för återfall i sjukskrivning löper de som jobbar inom det som kallas kontaktyrken – det vill säga inom omsorg, skola och vård. Där är det låg chefstäthet.

– Alla har ett behov av att bli sedda och bekräftade. Och vi behöver också få stöd och råd vid svåra ställningstaganden i arbetet av vår chef, säger Lars-Åke Brattlund.

Enligt en studie som Försäkringskassan gjort tillsammans med Karlstad Universitet, är ett typiskt sjukskrivningsfall en kvinna med två barn som arbetar inom vården och som mått dåligt så länge som tre år innan sjukskrivning.

– Det är tydligt att arbetsgivaren och närmsta chefen måste fånga upp den som mår dåligt och agera omedelbart. Går det för långt blir det också betydligt svårare att komma tillbaka till sitt jobb.

Förutom lidandet för den som drabbas är sjukskrivningarna kostsamma för arbetsgivarna. Lars-Åke Brattlund anser att tidig upptäckt går att räkna hem i andra ändan. En 25 procentig kortare sjukskrivning för att få balans i livet, är bättre för alla parter än en lång sjukskrivning senare.

Vad behövs för att vända de här höga sjukskrivningstalen?

– Att många goda krafter samarbetar, både arbetsgivare, företagshälsovård och försäkringskassan. Och att alla både agerar och jobbar förebyggande.

Lars-Åke Brattlund säger att det finns fantastiska arbetsgivare i landet som gör bra jobb för att vända sjuktalen. Skånska Lindab som tillverkar tunnplåt är ett av dem, Södertälje kommun ett annat. Där handlar det om systematiskt arbetsmiljöarbetet, friskvård, tidiga insatser vid sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmsta chefen.

På Försäkringskassans hemsida går det att läsa mer om hur Lindab och Södertälje kommun gjorde för att minska antalet sjukskrivna.

TIPS

Förebygg sjukskrivning

 • Följ statistiken över sjukfrånvaro noga.
 • Ta samtal tidigt med medarbetare som verkar må dåligt.
 • Starta ett rehabärende vid behov.
 • Utbilda i hälsosam livsstil.
 • Möjliggör/planera för stegvis återgång i arbete.
 • Behåll löpande kontakt vid frånvaro.
 • Hitta anpassade arbetsuppgifter för snabbare återgång.
 • Skapa förståelse hos andra medarbetare.
 • Förankra på högsta ledningsnivå.
 • Sök kontakt och prata med medarbetarna.
 • Lyssna mer än prata själv.
 • Utbilda cheferna i svåra samtal.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Hälsa