Hoppa till huvudinnehållet
Arbetssjukdomar

Asbest skördar fortfarande liv

Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfarande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rapport visar dessutom att fem gånger fler människor dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man tidigare trott.

Byggbranschen går fortfarande på högvarv och mycket handlar om rivningar och renoveringar av byggnader från 1950–1970-talet är det kryllar av asbest. Totalt beräknas omkring 400 000 ton asbest finnas inbyggt i äldre byggnader, bland annat i miljonprogrammets hus.

Byggherren är skyldig att undersöka om det finns asbest i byggnaden och om det finns risk för exponering. För att sedan ta bort asbesten krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket samt speciella skyddsåtgärder och utbildning av arbetstagarna.

– Men det kommer fler och fler rapporter om att man inte har gjort inventering. Man river asbest utan att ha tillstånd, utbildning eller ordentliga skyddsåtgärder, säger Ulf Kvarnström, regionalt skyddsombud och ansvarig för arbetsmiljöverksamheten på Byggnads. Foto: Terese Perman

Förra året fick Arbetsmiljöverket in över 23 000 anmälningar om asbestsanering, men det verkliga antalet saneringar är minst det dubbla, anser Ulf Kvarnström. Och även hos företag som har tillstånd förekommer det att man inte följer kraven på bland annat inkapsling, ventilation och skyddsutrustning.

– Anledningen till att man inte gör det här på rätt sätt är att det är arbetstidskrävande och kostsamt och det vill man så klart runda i många fall.

Asbest finns i bland annat isolering, kakelfix, fogmassor och fönsterkitt och frigörs vid rivningar och renoveringar. Men kunskapen om asbest i byggbranschen är sämre i dag än den var tidigare, anser man på Byggnads. Länge har man uppskattat att 200–300 människor i Sverige dör varje år till följd av asbestexponering. Men en rapport från internationella arbetsmiljökommissionen ICOH visar att det rör sig om fem gånger fler och att över 1 100 svenskar dog i asbestrelaterade sjukdomar 2016. Orsaken är att man hittills uppskattat att det går ett lungcancerfall på ett mesoteliomfall, den cancersjukdom som är mest förknippad med asbest. Men den nya studien visar att det egentligen rör sig om 5,2 lungcancerfall på ett mesoteliomfall.

– Asbest är mycket större än mesoteliom. Mesoteliom är den mest uppenbara asbestsjukdomen, men det är inte den vanligaste. Asbest orsakar sex gånger fler fall av lungcancer än den orsakar mesoteliom, säger Jukka Takala, ordförande för ICOH till webbplatsen asbestos.com.

Antalet dödsfall i mesoteliom har legat kring drygt hundra personer per år i flera
decennier. Eftersom det ofta tar 35–40 år innan man insjuknar är det framför allt de som arbetat med asbest före förbudet 1982 som drabbas, medan sjukdomsfrekvensen i de yngre åldersgrupperna är på väg ner, enligt Jens Åhman.

– Men våra medlemmar får fortfaran de mesoteliom. Enligt vår bedömning är det inte färre som drabbas. I dag skulle mesoteliom vara utrotat. Det borde inte vara några nya fall, säger Ulf Kvarnström. Studier har också visat att kortvarig, hög exponering av asbest kan leda till mesoteliom. Det skedde till exempel i samband med saneringsarbetena efter att tvillingtornen vid World Trade Center i New York kollapsade 2001. De nedersta 40 våningarna innehöll 2000 ton asbest vilket kontaminerade de rasmassor som saneringsarbetare arbetade med.

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet håller nu på att försöka ta reda på hur de som insjuknat i mesoteliom har blivit exponerade för asbest. Går det inte att identifiera källor skulle det kunna tyda på att det finns andra orsaker till mesoteliom.

– Det vi försöker förstå i det här projektet är hur de som börjat arbeta efter asbestförbudet har exponerats, säger Ann-Beth Antonsson på IVL.

ICOH rekommenderar i sin rapport att gränsvärdet för asbest sänks. Men Sverige har valt en annan strategi och det är överhuvudtaget inte tillåtet att arbeta med asbest om man inte följer de benhårda föreskrifterna.

FAKTA

Asbest

  • Började användas på 1920-talet och var länge ett populärt byggmaterial eftersom det är lätthanterligt, värmetåligt, skyddar mot brand och är ljudisolerande.
  • Finns bland annat i isolering, fogmassor, kakelfix, bänkskivor och branddörrar. Användes i fordonsindustrin vid tillverkning av bromsar.
  • Den farligaste sorten förbjöds 1975 i Sverige. 1982 infördes ett totalförbud.
  • Rivningsarbetare, VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare och städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest.
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa