Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Osämja på jobbet bakom sjukskrivningar

Anmälningarna om kvinnor som mår dåligt på jobbet till följd av stress, mobbning och konflikter på jobbet fortsätter att öka. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

För sjunde året i rad ökar anmälningarna bland kvinnor om brister i det som brukar kallas organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Det finns en oroväckande trend där arbetssjukdomar till följd av hur arbetet organiseras och dåliga relationer på jobbet ökar bland kvinnor. Vi ser också att den typen av anmälningar är vanligast inom kvinnodominerade branscher som till exempel vård och omsorg. Både arbetsgivare och politiker behöver ta ansvar för att vända trenden, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Foto: Bengt Alm

Mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom beror på organisatoriska eller sociala faktorer. Det handlar exempelvis om för hög arbetsbelastning samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som till exempel samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier.

Anmälningarna av arbetssjukdomar minskade med fyra procent under 2016. Framförallt är det arbetssjukdomar till följd av kemiska ämnen och buller som har minskat. Däremot ökade anmälningarna om arbetsolyckor med fyra procent förra året. Mest ökade anmälningarna om olyckor till följd av tunga lyft och fall.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets arbetsskaderapport för 2016:

 

FAKTA

Arbetsskador 2016

År 2016 anmäldes cirka 122 500 arbetsskador

 

  • 34 600 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 400 kvinnor, 20 300 män)
  • 64 700 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (35 300 kvinnor, 29 500 män)
  • 10 200 olyckor på väg till eller från arbetet (6 800 kvinnor, 3 400 män)
  • 11 800 arbetssjukdomar (7 500 kvinnor, 4 300 män)
  • 45 arbetsolyckor med dödlig utgång
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa