Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Unsplash/Takahiri Sakamoto

Må bra

Ny teknik möjliggör gå-möten

En grupp forskare i Kanada har väckt uppmärksamhet med sin studie som visar att den som står långa pass under sin arbetsdag löper ökad risk för hjärtsjukdom. Men Helena Tobiasson, designforskare på KTH, anser snarare att vi behöver få in mer fysisk aktivitet under arbetsdagen.

Syftet med studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Epidemiology, var att ta reda på hur hälsan påverkas av att stå upp merparten av sin arbetstid. Forskarna har under flera års tid följt 7 300 personer i Ontario i Kanada som var friska och utan hjärtsjukdomar när studien inleddes. Resultatet visar att risken att drabbas av hjärtsjukdom var dubbelt så hög för personer som på grund av sina yrken står merparten av sin arbetstid, jämfört med personer som sitter ner till största delen. Exempel på stående yrken var butikspersonal och restuaranganställda. Enligt forskarna gör ståendet att blodtrycket ökar i venerna vilket tillsammans med oxidativ stress bidrar till att öka risken för hjärtsjukdomar.

Helena Tobiasson vid KTH i Stockholm, leder ett forskningsprojekt kring hur det går att få in rörelse under arbetsdagen. Hon efterlyser en mer nyanserad bild av hälsoaspekterna både av att stå och sitta på jobbet. Foto: KTH

– Det är klart att det sliter på kroppen att stå tio timmar per dag. Den som bara ser rubriker av detta slag i media får inte hela bilden. Det är lika tråkigt när det lyfts fram att sitta är det nya röka, säger hon.


Att börja ställa sig upp om man tidigare suttit mycket är ansträngande för kroppen. Kroppen behöver vänja sig gradvis och det blir till en början lite mer ansträngande för hjärtat att bygga upp den kondition som krävs, enligt Helena Tobiasson. 

Men att de som har stillasittande arbetet har börjat ställa sig upp är väldigt positivt anser Helena Tobiasson. Hon hoppas nu att vi snart börjar gå mer på jobbet också. Och då avser hon inte det gamla trötta rådet att placera skrivaren i ett rum långt från skrivbordet, utan snarare att utnyttja ny teknik.

– Vi har väldigt många och långa möten i dagens arbetsliv och då sitter vi oftast. Som en del av vårt forskningsprojekt har vi tittat på gå-möten som ett sätt att få in mer rörelse under arbetsdagen. Eftersom många är skeptiska till gå-möten för att man inte kan dokumentera det som sägs på mötet, har vi tittat på en teknik för att omvandla tal till text. Det man säger under gå-mötet spelas in och omvandlas till textremsor när man kommer tillbaka till sin dator. Just nu letar vi efter finansiering för att göra en större användarstudie av den nya tekniken, säger Helena Tobiasson.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa