Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Medicinsk yrkesvägledning ska förebygga skador

Har du handeksem kanske inte jobbet som frisör är det bästa din för hälsa. Men det är inte alltid elever på yrkesutbildningar tänker så. För att förebygga tidiga yrkessjukdomar satsar därför Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm på ökad kunskap om medicinsk studie- och yrkesvägledning i skolorna.

Marina Jonsson är allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, och projektledare för projektet "Hälsosam yrkesdebut". I dag har var tredje elev eksem, allergisnuva eller matrelaterade besvär och det var när allt fler unga kom till patientmottagningen där Marina Jonsson arbetar som idén till projektet föddes.

Foto: privat

– Har man astma kanske man inte ska jobba som billackerare eller bagare, eller som frisör om man har handeksem. Det här är information som alla elever har rätt att få. Vi behöver lyfta frågorna så att eleverna kan göra val utifrån sina behov. En informerad elev gör bättre val, säger hon.

En viktig del i projektet var därför att ta reda på kunskapsläget – och intresset för frågan – bland rektorer, yrkeslärare, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. En enkät skickades till 1 100 personer i yrkesgrupperna. Resultatet visade att hela 96 procent tyckte att det var mycket viktigt eller viktigt med så kallad medicinsk studie- och yrkesvägledning – det vill säga att redan i skolan ge elever kunskap om hur de kan minska risken att bli sjuk eller skadad under utbildningen eller yrkeslivet. Men det visade sig också att det fanns brister både i kunskaper liksom i samordningen mellan skola, elevhälsa och studie- och yrkesvägledare.

– Det var ganska få som jobbade med de här frågorna och det finns ju inte någon specifik utbildning i dag för att arbeta med medicinsk studie- och yrkesvägledning. Men kunskapen skulle kunna ingå i universitetsutbildningar både för sjuksköterskor och studie- och yrkesvägledare.

Nu jobbar projektet vidare med att sprida idéerna om medicinsk studie- och yrkesvägledning; till Skolverket, rektorer, skolsköterskor, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Flera kunskapsseminarier har genomförts och en broschyr med konkreta råd har tagits fram.

– Vi försöker få ut resultaten, men sen måste skolorna själva jobba vidare. Det behövs styrning från skolledningen, rutiner för arbetet och ett ökat samarbete mellan studie- och yrkesvägledarna och skolhälsan, säger Marina Jonsson.

OM PROJEKTET

Hälsosam yrkesdebut

Projektets  syfte är att minska risken att elever på gymnasiets yrkesprogram blir sjuka under utbildningen och/eller efter att de börjat arbeta.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa