Hoppa till huvudinnehållet

Kvinnor inom restaurangbranschen är långtidssjukskrivna tre gånger så ofta som män.

Bild: Pixabay

Sjukfrånvaro

Kvinnor långtidssjukskrivna dubbelt så ofta

Det finns stora skillnader mellan könen när det gäller långtidssjukskrivningar. Det gäller även kvinnor och män som har samma yrke visar statistik från AFA Försäkring.

– Vi kan se att i vissa yrken är kvinnor långvarigt sjukskrivna nästan tre gånger så ofta som män. Detta gäller för exempelvis restaurang- och storköksarbete, barnskötare och fridsledare med flera. Även bland brevbärare och tidningsdistributörer kan man se denna skillnad, säger Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring i en kommentar.

En förklaring till att kvinnor är mer sjukskrivna än män även inom samma yrkesgrupp kan vara att kvinnor och män utför olika typer av arbete på samma arbetsplats. 

Minst skillnad i antal sjukskrivningsdagar har anställda inom bygg- och anläggningsarbete, fastighetsskötsel och renhållningsarbete. Men även här är kvinnor långvarigt sjukskrivna drygt 20 procent oftare än män.

Om man ser till samtliga yrkesgrupper som är försäkrade hos AFA Försäkring är skillnaden i sjukskrivningsdagar mellan könen mycket stort. Kvinnor är sjukskrivna drygt 80 procent oftare än män, konstaterar Andreas Ek.

I dag överlämnar Arbetsmiljöverket en rapport till regeringen som sammanfattar en sex år lång satsning på kvinnors arbetsmiljö. En slutsats i rapporten är att skillanden mellan kvinnor och män när det gäller sjukskrivningar inte har biologiska orsaker. Anledningen till att kvinnor är mer sjukskrivna än män även inom samma yrke beror på att de utför olika arbetsuppgifter och att fördelningen av resurser ser olika ut. 

Ladda ner Arbetsmiljöverkets rapport:

 

FAKTA

Om statistiken

Siffrorna avser sjukskrivningsdagar längre än 90 dagar per 1 000 sysselsatta år 2014. AFA Försäkring försäkrar fyra miljoner anställda inom den privata sektorn samt inom kommuner och landsting. Försäkringarna gäller bland annat vid sjukdom och arbetsskada.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Hälsa