Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Äldre kvinnor friskast på jobbet

Allt fler känner obehag inför att gå till jobbet. Framförallt gäller det den yngre åldersgruppen, under 30 år. Minst sjukdagar har kvinnor över 55 år. Det visar den senaste Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor.

Cirka 20 procent av arbetskraften i Sverige känner obehag att gå till jobbet en gång i månaden eller oftare. Det framgår i rapporten Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor.

Men hur man upplever sin arbetsmiljö skiljer sig beroende på kön och ålder. Framförallt är det den yngre åldersgruppen som känner olustkänslor inför jobbet. Extra tydligt är det i gruppen unga kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor i åldersgruppen upp till 30 år upplever obehag inför att gå till jobbet jämfört med män i åldern 50-65 år.

Orsaker till obehagskänslor är bland annat att man utsatts för mobbning eller att man har för hög arbetsbelastning och sömnsvårigheter.

De som svarat att de känner obehag inför jobbet är i regel mindre nöjda med ledarskapet på arbetsplatsen.

– Men vi kan samtidigt konstatera att det inte är positionen som avgör hur man upplever sin arbetsmiljö. Det är lika många chefer som medarbetare som anger att de på grund av sitt arbete känt psykiskt obehag av att gå till arbetet, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor, i en kommentar.

I rapporten framgår också att kvinnor över 55 år är dubbelt så friska och närvarande på jobbet som yngre män.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa