Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Unga skadar sig för livet

Unga löper lägre risk än äldre att drabbas av en allvarlig arbetsolycka. Men om de gör det blir skadorna ofta värre och ger men för livet. Det visar en ny rapport om unga i arbetslivet.

Den vanligaste olyckstypen bland unga är rån och värst utsatta är unga kvinnor. Näst vanligaste olyckstypen bland unga är skärskador men här är de unga männen mer utsatta.

– Skillnaderna mellan ungas och äldres olycksrisk kan bland annat förklaras med att unga i högre utsträckning än övriga är anställda inom yrken med hög arbetsskaderisk. En annan viktig aspekt är att unga på arbetsmarknaden har mindre erfarenhet och därför har en sämre medvetenhet om riskerna med yrket och därmed kan vara mer utsatta för arbetsolyckor, säger Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen på AFA Försäkring som gjort rapporten.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat de senaste åren och risken att bli sjukskriven på grund av en psykisk diagnos har ökat snabbare för unga än för övriga åldersgrupper på arbetsmarknaden. Depression är vanligare bland unga kvinnor medan stressrelaterade diagnoser dominerar bland äldre kvinnor. För män är depression den vanligaste diagnosen bland både unga och äldre. En högre andel av de unga har olika ångestsyndrom jämfört med de äldre.

Ladda ner rapporten:

FAKTA

Om rapporten

Rapporten baseras på statistik från 8 874 allvarliga arbetsolyckor och 21 115 fall av långvarig sjukskrivning som drabbat unga mellan åren 2007 och 2014.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa