Hoppa till huvudinnehållet
Må bra

Stora skillnader i hälsa på jobbet

Födelseland, utbildningsnivå och kön har betydelse för hur man mår på jobbet. Det framgår av Stockholms läns landstings arbetshälsorapport.

Vart fjärde år presenterar Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm en arbetshälsorapport. Årets rapport, som bygger på enkätsvar från drygt 53 000 personer, visar på stora regionala skillnader mellan stadsdelar och kommuner i Stockholm när det gäller exempelvis sjukfrånvaro och hur tungt och påfrestande arbete man har.

I Norrtälje rapporterar 32 procent av männen att de har ett fysiskt tungt arbete mot knappt 4 procent av männen på Norrmalm. Även när det gäller psykiskt belastande arbete i form av höga krav och låg kontroll finns stora regionala skillnader. I Rinkeby rapporterar 39 procent av männen att de har ett psykiskt belastande jobb. På Kungsholmen är motsvarande siffra 7 procent.

I enkätunderlaget har deltagarna fått skatta sin egen arbetsförmåga. Då framgår att hela 18 procent av kvinnorna i Stockholms län är tveksamma till om de kan jobba kvar i sitt yrke om två år.

– Jag tycker det är en anmärkningsvärt hög siffra. Här får man kanske fundera på om man behöver underlätta för äldre anställda som har fysiskt krävande jobb, sa Katarina Kjellberg, ergonom och medförfattare till rapporten när den presenterades på ett seminarium nyligen.

Utbildningsnivå har också stor betydelse för hälsan på jobbet enligt rapporten. Ju högre utbildning desto färre besvär av arbetet. Lärare är dock ett undantag från den regeln.

I vilket land man är född har också stor betydelse för arbetshälsan. Ett exempel är våtarbete. Hela 23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen som är födda utanför Europa rapporterar att de har händerna i vatten mer än två timmar under en arbetsdag. Det räknas som skadlig exponering. Motsvarande siffror för kvinnor födda i Norden är 6 procent och för män knappt 2 procent.

Ladda ner Arbetshälsorapporten 2016

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Må bra

Senaste om Hälsa