Hoppa till huvudinnehållet

Bild: iStockphoto

Allergier

Dålig hygien drabbar badpersonal

Såväl anställda som besökare i badhus och simhallar påverkas av kloraminer i luften. De vanligaste besvären är irritation i ögon och luftvägar. Om man redan lider av astma kan den bli sämre. Det visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket.

I simhallar används olika typer av desinficerande ämnen som till exempel natrium- eller hypoklorit för att hålla bassängvattnet rent. Ju mer förorenat vattnet blir desto högre koncentration av klor krävs.

– Vi har försökt få en bild av vilka hälsoeffekter det får för de som jobbar på badhus. De vanligaste besvären är irritationer i ögon och luftvägar samt en försämring av astmatiska besvär, konstaterar Kåre Eriksson vid Umeå universitet.

Han har tillsammans med Pål Graff vid Universitetssjukhuset i Örebro samt Sandra Johannesson och Gunilla Wastensson vid Göteborgs universitet läst och sammanfattat 35 vetenskapliga artiklar som publicerats inom området.

Resultatet visar att de halter de drabbade hade exponerats för har legat mellan 0,2 – 0,6 milligram per kubikmeter. Detta kan ställas i relation till WHO:s föreslagna referensvärde motsvarande 0,5 m milligram.

– I dagsläget finns det inget yrkeshygieniskt gränsvärde i Sverige, men eftersom kloraminer bildas genom att hypoklorit reagerar med kväveinnehållande ämnen i badvattnet, som till exempel urin, saliv och hudflagor så det är mycket viktigt att se till att besökarna duschar ordentligt innan de badar. En kontinuerlig tillförsel av rent vatten år också bra för att minska halten av kväveinnehållande föreningar i bassängvattnet, och detta måste kompletteras med en väl fungerande ventilation.

Modet att ha kalsonger under badbyxorna gör också att vattnet förorenas. Kåre Eriksson uppskattar att det finns cirka 2 000 anställda som berörs av kloraminer och till det kommer alla besökare, som även de har noterat liknande symptom som anställda vid badhus och simhallar rapporterat.

Bör man som besökare rent av vara restriktiv med att vistas för länge i simhallar och badhus?

– En svår fråga, men om man är känslig för luftvägsirriterande ämnen bör man kanske inte bada i badhus varje vecka, utan högst någon gång per månad.

Ladda ner kunskapsöversikten:

Peter Fredriksson

Mer om Allergier

Senaste om Hälsa