Hoppa till huvudinnehållet
Bild från ett bageri.

Att få astma enbart på grund av jobbet är ovanligt men det förekommer bland annat bland bagare. Orsaken är mjöldamm.

Bild: Linus Meyer

Allergier

Astma på jobbet allt vanligare

Allt fler insjuknar i astma och var tredje vuxen med astma har besvär på jobbet. Damm och partiklar är den vanligaste orsaken till att vuxna får astmasymtom på arbetsplatsen.

Några av de mest utsatta yrkesgrupperna är frisörer, pizzabagare, snickare och metallarbetare, som löper störst risk att andas in kemikalier eller damm.

– Men dålig ventilation, stress, fukt och mögel kan också ge förvärrade besvär, så problemen finns även på kontor, säger Jonas Brisman överläkare vid arbets- och miljömedicinska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det vanligaste är att du har haft astma sedan barndomen, blivit bättre med åren, men får tillbaka astmasymtom när du börjar jobba.

– En tredjedel av alla vuxna med astma har besvär minst en gång i månaden på jobbet och ungefär en fjärdedel byter jobb eller yrkeskarriär på grund av sin astmasjukdom, säger han.

Att koppla astman till jobbet är inte alltid helt lätt. Även om den som är drabbad mår sämre och får astmasymtom som är värre än på många år så förstår man kanske inte att det har med faktorer i arbetsmiljön att göra. Därför är det viktigt att de fångas upp korrekt när de söker vård.

– Jag tror att man sällan frågar astmapatienter vad de jobbar med. Men den frågan borde ställas oftare, säger Jonas Brisman.

Nydebuterad astma på grund av arbetsmiljöorsaker är däremot ovanligt. Men förekommer hos frisörer och bagare.

– Hos frisörer beror det ofta på att många slarvar med att använda dragskåp när man blandar blonderingsmedel. För pizzabagare och andra bagare är det mjöldamm som är orsaken, säger han.

Att ställa krav på arbetsgivaren är första steget för den som är drabbad.

– Det finns ändå patienter som har besvär men inte vill gå ut med det. De är rädda för att bli av med jobbet, säger Jonas Brisman.

Faktum är att arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsplatsen enligt lag, det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där risker identifieras och riskbedömningar görs.

– Nästan tio procent av dem som kommer ut på arbetsmarknaden har astma eller svåra näsproblem, det är ingen liten grupp. Både arbetsgivare och sjukvård behöver ta sitt ansvar, säger han.

FAKTA

Utsatta yrkesgrupper

  • Metallarbetare- skärvätskedimma
  • Snickare- slipdamm
  • Bagare- mjöldamm
  • Kontorsarbetare- dålig ventilation, fukt, mögel
  • Frisörer- kemikalier
bild på Maja Lundbäck

Maja Lundbäck

Mer om Allergier

Senaste om Hälsa