Hoppa till huvudinnehållet

Sedan 2011 har arbetssjukdomar på grund av stress ökat med 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män. Vårdanställda är en utsatt yrkeskår när det gäller stress.

Bild: Istockphoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Allt fler sjuka av stress

Allt fler blir sjuka av stress. Främst är det kvinnorna som drabbas. Det visar Arbetsmiljöverkets årliga sammanställning av arbetsskador och arbetssjukdomar.

Arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad och är vanligare bland kvinnor än bland män. Den största ökningen gäller stress och organisatoriska problem. Främst är det kvinnor som drabbas. Sedan 2011 har arbetssjukdomar på grund av stress ökat med 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män.

– Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys, i en kommentar.

Vårdanställda, lärare samt anställda inom offentlig förvaltning är de som oftast blir sjuka av stress.
Arbetsolyckor är fortfarande vanligare bland män. Sedan 2014 har arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökat med 6 procent. Bland kvinnor är fallolyckor vanligast, till exempel att man halkar eller trampar snett. För män är den vanligaste olycksorsaken att tappa eller slinta med maskin eller verktyg. Unga män 16 – 24 år hade den högsta olycksfallsfrekvensen under 2015. Högsta frekvensen för kvinnor var i åldersgruppen 55 – 59 år. Arbetsolyckor med dödlig utgång går ned under 2015 till 44, jämfört med 53 under 2014.

– Siffran för dödsolyckor i arbetet är den lägsta någonsin, men det är fortfarande en alltför hög siffra. Ingen ska behöva sätta livet till i arbetet, säger Ann Ponton Klevestedt.

Brevbärare och brevsorterare är den mest olycksdrabbade yrkesgruppen bland kvinnor. Bland män sticker byggnadsträarbetare och inredningssnickare ut.

Ladda ner rapporten:

FAKTA

Om rapporten

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2015 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa