Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Så påverkas arbetsmiljön när företaget växer snabbt

Varje år prisas så kallade gasell-företag för sina prestationer. Men få intresserar sig för arbetsmiljöaspekten av ett snabbväxande företag. En forskningsstudie från Jönköpings universitet har undersökt vad som händer bakom kulisserna och hur människor påverkas av att arbeta på snabbväxande företag.

– När företag växer leder det ofta till omfattande organisatoriska förändringar och ökad arbetsbörda. Det innebär också otillräcklig information om pågående förändringar, fler rekryteringar och utmaningar i anpassningen för nya kollegor, säger Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi på Jönköpings International Business School (JIBS)

Hon är en av forskarna bakom en ny studie som visar att anställda inom företag som genomgår en intensiv tillväxtfas oftare rapporterar utmattningskänslor och en minskad tillfredsställelse med sina jobb.

Karin Hellerstedt
Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi på Jönköpings International Business School .
Bild: Anna Hållams

– Även chefer upplever ökad arbetsbelastning vid företagstillväxt men de har oftast en djupare förståelse för företagets utveckling och har en större möjlighet att påverka både företagets utveckling och sitt eget arbete.

När det gäller strategier för att hantera utmaningar som kommer med snabb tillväxt framhåller Karin Hellerstedt vikten av att inte glömma bort de anställda.

– För att anställda ska känna kontroll är det så klart även viktigt att kunna delegera, särskilt i de fall när företaget är lett av en visionär entreprenör. Vissa individer utvecklas av att ha höga krav, men det är viktigt att det matchas med en hög grad av kontroll och möjlighet att påverka sin situation.

Karin Hellerstedt konstaterar att små växande företag ofta har en informell struktur som bygger på personliga relationer och individanpassade lösningar.

Viktigt att kunna påverka sin situation

– När företaget expanderar kan detta generera osäkerhet, och det som tidigare upplevdes som rättvist kan nu kännas osäkert och orättvist. Särskilt för de som är nya i organisationen och inte har denna tysta kunskap. Det är vanligt att företagens HR-arbete är reaktivt under tillväxt vilket resulterar i att problem hanteras först när de uppstår. Genom att i stället vara förberedd och agera proaktivt kan man undvika många problem och konflikter, säger hon.

För att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö kan företagsledare ibland behöva avstå från affärer om organisationen inte mäktar med, anser Karin Hellerstedt.

– Vår forskning visar att problemet inte ligger i tillväxt i sig, utan när verksamheten snabbt skalar upp och växer snabbare än tidigare. Då måste fokus ligga inte bara på siffror och expansion, utan också på människorna, som är företagets ryggrad. Det är viktigt att agera proaktivt och ibland göra tankeexperiment: tänk om organisationen var dubbelt så stor, eller till och med tio gånger större – hur skulle den fungera då?

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning