Hoppa till huvudinnehållet
En man byter en glödlapma

Att ha arbetsuppgifter som går utanför den egentliga rollen kan vara negativt för hälsan visar forskning.

Bild: Canva

Arbetsmiljöarbete

Onödiga arbetsuppgifter drar ner motivationen

Läraren som måste byta glödlampor eller läkaren som för in samma information i flera olika datasystem. Att ha arbetsuppgifter som går utanför den egentliga rollen kan vara negativt både för hälsa och motivation, enligt forskningen.

Constanze Leineweber, docent i psykologi vid Stockholms universitet, leder en studie om hur vanligt det är med extra arbetsuppgifter och hur det påverkar hälsan. Hon talar om illegitima arbetsuppgifter och delar in dem i onödiga och oskäliga.

Onödiga arbetsuppgifter handlar om hur arbetet är organiserat - som att behöva lägga in samma information i flera datasystem för att systemen inte är kompatibla.

Oskäliga arbetsuppgifter är de som egentligen är någon annans ansvarsområde, som att läraren städar klassrummet efter dagens slut, byter en trasig glödlampa eller utför olika administrativa uppgifter som inte ingår i arbetsrollen.

De hjälpfunktioner som ska underlätta vårt arbete finns inte längre kvar

– När organisationer slimmas allt mer finns inte längre sekreterare och vaktmästare kvar. De hjälpfunktioner som ska underlätta vårt arbete har tagits bort. Vi vet från tidigare studier att de illegitima arbetsuppgifterna kan upplevas som stressande och har negativa hälsoeffekter, säger Constanze Leineweber.

Constanze Leineweber
Constanze Leineweber, docent i psykologi vid Stockholms universitet.
Bild: Stockholms universitet

Hon menar att alla dessa kringuppgifterna kan göra att man till slut är mindre tillfreds med sitt huvudsakliga arbete och kanske upplever brist på motivation. Och känslan av inte kunna utföra sitt arbete kan i längden leda till att man väljer att lämna sitt yrke.

– Sen är det en subjektiv känsla hur vi upplever de illegitima arbetsuppgifterna. Vissa personer påverkas mycket, medan andra kanske inte påverkas alls. Jag tror att det är bra att prata om vilka de illegitima arbetsuppgifterna är så att det blir tydligt vilka de är och vem som åtar sig dem på arbetsplatsen.

Europeisk forskning har redan visat att det finns ett samband mellan det Constanze Leineweber kallar illegitima arbetsuppgifter och negativ påverkan på arbetsglädje och mående.

I längden blir det ingen besparing

Nu vill Constanze Leineweber titta på saken ur ett svenskt perspektiv.
Studien som finansieras av Afa Försäkring, bygger på data ur en stor svensk undersökning, SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Study of Health), med över 50 000 deltagare. Studien blir också en av de första att följa deltagarna över tid.

Constanze Leineweber säger att de extra arbetsuppgifterna uppstår när arbetsgivare försöker spara pengar, men att det i längden inte är en besparing om de anställda i stället blir sjuka eller lämnar arbetet.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Forskning