Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Könsuppdelat jobb ökar risken för sexuella trakasserier

Att vara kvinna och jobba på en mansdominerad arbetsplats eller att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats ökar risken att utsättas för sexuella trakasserier. I förlängningen bidrar också könssegregation på arbetsmarknaden till att lönegapet mellan män och kvinnor ökar. Det visar en studie från Stockholms universitet.

Med hjälp av data från Arbetsmiljöundersökningen som utförs av SCB vartannat år har forskare vid Stockholms universitet kunnat konstatera att risken för att utsättas för sexuella trakasserier ökar om man som kvinna eller man är i minoritet på arbetsplatsen.

Johanna Rickne
Johanna Rickne är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
Bild: Stockholms universitet

– Kvinnor löper ungefär tre gånger så stor risk som män för att utsättas för sexuella trakasserier, men på de mest mansdominerade arbetsplatserna är kvinnors risk nästan sex gånger större än mäns. Samtidigt är männens risk nästan dubbelt så hög som kvinnors på de mest kvinnodominerade arbetsplatserna på den svenska arbetsmarknaden, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, och en av artikelns författare, i en kommentar.

Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”The Quarterly Journal of Economics”, visar också att sexuella trakasserier ökar könssegregationen ytterligare. Kvinnor avskräcks från att jobba på mansdominerade arbetsplatser där kvinnors risk att utsättas är hög, och vice versa för män.

Könssegregation bidrar även till att lönegapen mellan män och kvinnor ökar. En arbetsplats med mer än 80 procent män ger 9 procent högre lön för samma arbete som en arbetsplats med 80 procent kvinnor bland de anställda.

– Genom att avskräcka kvinnor från att jobba på de högavlönade mansdominerade arbetsplatserna, och män från att jobba på de lågavlönade kvinnodominerade arbetsplatserna, bidrar sexuella trakasserier till att upprätthålla löneskillnaderna mellan könen, säger Johanna Rickne.

Läs artikeln: ”Sexual harassment and gender inequality in the labour market”

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Forskning