Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Ohövliga kollegor försämrar både hälsa och prestation

Att snäsa av eller inte lyssna på en kollega är exempel på ohövligt beteende. Ohövlighet bör aldrig accepteras eftersom det på sikt kan leda till ohälsa och försämrad prestation, enligt Kristoffer Holm som är aktuell med en ny studie i ämnet. 

– Det finns aktivt ohövligt beteende, till exempel att man uttrycker sig på ett förolämpande eller sarkastiskt sätt. Men det kan också vara mer subtilt, så kallat icke-beteende som att inte bjuda in kollegan till fika eller att man inte lyssnar eller visar intresse för någons åsikter, säger Kristoffer Holm, postdoktor inom organisationsstudier vid Malmö universitet som förra året disputerade med en avhandling som visar att ohövlighet på jobbet riskerar att smitta av sig och sätta sig i organisationskulturen. 

Kristoffer Holm
Kristoffer Holm är forskare vid Malmö universitet.
Bild: Privat

Enligt Kristoffer Holm kan ohövligt beteende både vara avsiktligt och oavsiktligt. Det är inte alltid den som är ohövlig förstår hur det landar. 

Tillsammans med Tomas Jungert, forskare vid Lunds universitet är Kristoffer Holm aktuell med en ny studie om ohövlighet. De har undersökt maktrelationer på arbetsplatsen och vad som gör att personer säger ifrån om de bevittnar ohövlighet. Studien visar att om förövaren har mycket makt i relation till den som utsätts, upplevs situationen som mer allvarlig av den som bevittnar händelsen och kollegor har en ökad tendens att säga ifrån och erbjuda sitt stöd till den som blivit utsatt.

Ohövlighet påverkar både hälsa och prestation

Men även vid mindre allvarliga incidenter är det viktigt att agera anser Kristoffer Holm.

– Man kan tro att det inte spelar så stor roll men det kan påverka både hälsa och trivsel hos den som utsätts. På individnivå kan det göra att man trivs sämre och vill byta jobb samt påverka välbefinnandet både fysiskt och psykiskt. På organisatorisk nivå kan det handla om att man drar sig för att samarbeta med vissa personer och det kan till och med påverka prestationen negativt.

Ett sätt att motverka ohövligt beteende på jobbet är ta med frågor om bemötande och arbetsklimat i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Även om ohövlighet inte låter så allvarligt så är det viktigt att prata om de mjuka frågorna. En konkret fråga att lyfta är feedback. Hur ger man feedback till varandra och hur vill man få det? Ett bra första steg är att försöka få med alla i en sådan diskussion. Man kan också tänka på att själv föregå med gott exempel och vara hövlig även i pressade situationer.

Ska testa ny metod

I höst fortsätter Kristoffer Holm sin forskning om ohövligt beteende på jobbet. I en studie finansierad av Afa Försäkring ska han testa och vidareutveckla en metod från USA som går ut på att man tillsammans på arbetsplatsen identifierar sådant som främjar hövlighet och sätter upp mål för hur man vill ha det på jobbet. Projektet löper under tre år och ska resultera i ett metodstöd riktat till arbetsplatser.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Forskning